Yksityiset yritykset toimivat vastoin hallituksen periaatepäätöstä.

Ministeri Risikko ja Vapaavuori antoivat 30.8  tiedotteen: Vammaisilla ihmisillä on oikeus yksillölliseen asumiseen ja elämään. He totesivat, että suurten erityisryhmien asumiskeskittymien syntyminen on vastoin valtioneuvoston periaatepäätöstä pitkäaikaisen laitoshoidon purkamisessa ja kehitysvammaisten asumisen kehittämisessä.

Yksillöllisemmät tuki-ja palveluasumiset vastaavat paremmin niin vammaisten henkilöiden kuin heidän läheistensä tarpeisiin. Asuminen tulee järjestää tavallisilla asuinalueilla. Asumisratkaisuja on tehtävä vammaisten henkilöiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Kehitysvammaisten asumisen ja palvelujen järjestämisessä on kyse perus-ja ihmisoikeuksien yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja itsenäisen elämän turvaamisesta, ministerit muistuttivat.

Kuitenkin yksityiset yrittäjät lisäävät laitoispaikkoja. 

 US uutisoi 31.8 kehitysvammaisten uhkana taas jättilaitokset. Pitkäniemen vanhaan mielisairaalaan Nokialle on tulossa EsperiCaren järjestämänä 100 asukkaan yksikkö ja Pikonlinnan entiseen sairaalaan 250-300 asunnon yksikkö vanhuksille ja kehitysvammaisille, Savossa oli samanlaisia suunnitelmia.

Imatralla Anu Pakarinen kirjoitti Uutisvuokessa 30.8 Satakielen Laulun ry:n yksityisen vammaisten Raution toimintakeskuksen laajentamissuunnitelmista, kaavamuutoksesta ja jopa pakkolunastuksesta yksityiseltä maanomistajalta, koska tontin laajennusta koskeva asemakaavan muutos hylättiin ääniin 9:2 teknisessä lautakunnassa.

-” Mahdollista on sekin, että Satakielen Laulu ry valittaa teknisen lautakunnan hylkäyspäätöksestä. Seppo Vainikka korostaa, että Satakielen Laulu on miljoonan euron liikevaihdollaan jo merkittävä palvelujen tuottaja ja työllistäjä Imatralla. Työpaikkoja on 13 ja vakituisia asukkaita 15. Kenen etua kehityshankkeiden jarruttaminen oikein palvelee, hän ihmettelee..Laajennuksen myötä asuinpaikat nousevat 22-23:een ja uusia työpaikkoja kahdeksan…”

 Kehitysvammaisten asumisen laatusuosituksen mukaan,..maksiimi asuntojen määrä samalla tontilla on 15, tätä pidetään ehdottomaan maksiimina.

Onko Imatrallekin tulossa Risikon ja Vapavuoren tuomitsema iso asumiskeskittymä? 

Tämä kunnalliskotien aikaan palaaminen on vastoin hallituksen periaatepäätöstä purkaa kehitysvammaisten laitoksia ja tehostaa 3600 uuden asunnon rakentamista vuosina 2010-2015.

 Toimijoiden tarkempaa ohjausta, valvontaa ja näitä tukevien välineiden kehittämistä tarvitaan.

VALVIRA:ssa on tekeillä yhdessä AVI-en kanssa ympärivuorokautisten vammaisten asumispalveluiden valvontaohjelma, josta luodaan yhtenäiset valvontamittarit kaikkien AVI-en käyttöön.

Kehitysvammaisten asumisen laatusuosituksissa todetaan, mm että :

– vammaisilla asukkailla tulisi olla todellisia vaihtoehtoja valittavanaan, jotta voidaan puhua valinnasta

– vammaisuus ei sellaisenan edellytä asumista toisten vammaisten ihmisten läheisyydessä

– suosituksena on, ettei asuntojen yhteyteen rakenneta päivätoimintatiloja  

Lähtökohta on se, että tulevaisuudessa ei rakenneta asuntoryhmistä ja ryhmäkodeista ns. klustereita ja eri erityisryhmille tarkoitettuja asuntokeskittymiä.

Asuntokeskittymien rakentaminen on kansallisten ja kansainvälisten sopimusten asettamien tavoitteiden vastaista.

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu