Talousarvioehdotus 2010 : Lisärahoitusta poliisille sekä Maahanmuuttovirastolle

Sisäasiainministeriö. Tiedote 10.9.2010

Hallituksen vuoden 2011 talousarvioehdotuksessa tavoitteeksi on asetettu, että Suomi on Euroopan turvallisin maa vuoteen 2015 menneessä.Tavoitteeseen pyritään panostamaalla rikoksia ja onnettomuksia ennalta ehkäisevään toimintaan. Maahanmuutossa toteuteetaan aktiivista ja vastuullista politiikkaa.

Hallitus esittää, että poliisille myönnettäisiin lisärahoitusta talousrikostorjuntaa kaksi miljoonaa euroa sekä Suojelupoliisiille 850 000 euroa. Näillä toimenpiteillä pyritään tehostamaan talousrikostutkintaa ja toimeenpanemaan kansallinen terrorismin torjunnan strategia. Yleisen taloustilanteen takia harmaan talouden ja talousrikollisuuden määrä on lisäntynyt. Poliisin toiminnassa korostuu rikollisuuden ennaltaehkäisy.

Rajavartiolaitos keskittyy rikostorjunnassa laittoman maahantulon ja ihmiskaupan torjuntaan. Rajavartiolaitos myös kehittää automaattista rajatarkastustoimintaa. Rajavartiolaitoksen kalustoa uudistetaan suunnitelmallisesti.

Pelastustoimen kehittämisessä painotetaan pelastuslaitosten toiminnallista uudistamista sekä niiden valmiutta suoriutua tehtävistään toimintaympäristön muuttuessa. Pelastustoimen keskeisenä tavoitteena on vähentää onnettomuksia, erityisesti tulipaloja ja palokuolemia. Hätäkeskusuudistus toteutetaan vahvistettujen  linjausten mukaisesti.

Hallitus esittää, että Maahanmuuttoviraston toimintamenoihin lisätään 2,8 miljoonaa euroa turvapaikkaprosessin aiheuttamiin kuluihin. Täällä lisäyksellä Maahanmuuttovirasto voi jatkaa 40 henkilön työsuhdetta määräaikaisesti. Tavoitteena on turvapaikkahakemusten käsittelyn tehostaminen ja näin säästöt vastaanoton kuluissa. Samalla tehostetaan prosessia viranomaisyhteistyöllä. Kotouttamislain uudistaminen viedään loppuun ja maahanmuuttajien kotouttamista  tehostetaan.

Lisätietoja : erityisavustaja Kristiina Kokko, 071 878 8206, eritysavustaja Thomas Bergman, 071 878 8212, talousjohtaja Jukka Aalto, 071 878 8510.

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu