Kokeiluhankkeen avulla luodaan kotouttamiseen tehokkaat polut

Sisäasiainministeriö. Tiedotteet 23.09.2010

 

Sisäasiainministeriö on käynnistänyt Osallisena Suomessa -kokeiluhankkeen hankehaun. Osallisena-Suomessa -hanke on yksi suurrimmista vireillä olevista maahanmuuttajien  kotouttamisen tehostamiseen tehtävistä hankkeista. Hankkeen tavoitteena on kehittää kokeilujen perusteella kotouttamiskoulutuksen uusi malli, joka otettaisiin valtakunnalliseen käyttöön kokeilun jälkeen. Koulutuksesta annettaisiin jatkossa myös pysyvä lainsäädäntö.

Kunnat ja TE-toimistot voivat hakea hankkeesta rahoitusta erilaisille kotouttamiskoulutuksen kokeiluille, joilla kokeillaan uusia toimintamalleja ja koulutuksen järjestämistapoja. Koulutuksen peruslinjaukset on tehty hankkeen puitteissa koulutusasiantuntijoiden johdolla.

Rahoitus kokeiluille tulee sisäasiainministeriöltä, opetus ja kulttuuriministeriöltä, työ-ja elinkeinoministeriöltä ja Suomen Kulttuurirahastolta sekä Svenska Kulttuurfondenilta. Lisäksi käytetään olemassa olevaa rahoitusta.

Koulutus painottuu kilenoppimiseen ja yhteiskunnalliseen koulutukseen. Näiden asioiden oppiminen on maahanmuuttajan kotouttamisen kannalta tärkeintä.

Tavoitteena on luoda tehokkaat ja systemaattiset kotouttamisen polut. Koulutusta suunnitellaan kolmen polun mallin mukaisesti : nopeasti työelämään suuntavien polku, eristyistä tukea vaatien polku sekä lasten ja nuorten polku.

Hankehaku päättyy 15 marraskuuta. Hankkeen johtoryhmä päättää kokeiluun valittavat kunnat ja TE-toimistot joulukuun aikana. Hanke on kolmivuotinen ja kestää vuoden 2013 loppuun.

Lisätietoja : kansliapäällikkö Ritva VIljanen, 071 878 8203, ylitarkastaja Sonja Hämäläinen, 071 878 8636, projektipäällikkö Peter Kariuki, 071 878 8677 ”

 

Taas yksi hyvä hanke, en tiedä ulottuuko se käytännössä ja kuinka paljon ”maahanmuuttajien kentälle”? ja miten sitten arvioidaan kolmen vuoden päästä hankkeen tuloksia? Oliko se sen arvoinen? ja muuttiko se ruohonjuuritasolla mitään maahanmuuttajien keskuudessa?

Jos puhutaan nyt Kotouttamislaista, niin sehän oli pantu ”vireille” jo vuonna 1997 ja laki astui voimaan 1.5.1999 ja tullessaan voimaan oli ensimmäisiä pakolais- ja maahamuuttajapoliittisiä ohjelmia Euroopassa. Siitä asti lakia on Suomessa uudistettu moneen otteeseen ( vuonna 2005 ja ja 2006 ainakin) ja aina kehitetään ja kehitetään..ja rahoja käytetään erilaisiin hankkeisiin, joitten tuloksia ei kukaan missään tunnu kertovaan kansalle…

Lainaus Sisäasiainministeriön tiedotteesta : ”.. Kotoutusta suunnitellaan kolmen polun mallin mukaisesti: nopeasti työelämään suuntautuvien polku, erityistä tukea vaatien polku sekä lasten ja nuorten polku”,

olen itse maahanmuuttaja ja en vastusta maahanmuuttajien kotouttamisen parantamista,

mutta mielestäni Suomessa pitäisi kiinnittää enemmän huomiota myös asioitten parantamista kantasuomalaisten  ”työelämään suuntautuvien” nuorison tilanteeseen, myös ”lasten ja nuorten polun” rahoittaminen jää joskus jalkoihiin ja ”erityistä tukea vaativien polku”, johon voisivat kuulua maamme kehitysvammaiset, joitten elämää säätelee vuodelta 1977 kehitysvammahuolto laki ja sen pakkokeinopykälä 42§ antaa mahdollisuuden käyttää pakkokeinoja kehitysvammaisille henkilöille ja tämän lain muuttamista ja pakkokeinopykälän purkamista, emme saa mitenkään liikkeelle!, jos verrataan nyt Kotouttamislakia, jota on uudistettu  ja tarkennettu moneen otteeseen…

Eli, näen eriarvoisuutta Suomen lakeihin suhtautumisessa!, joka viittaa kehitysvammaisten henkilöiden perus-ja ihmisoikeuksien loukkauksiin.

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu