Kotus vaatii virkamiehiltä yksinkertaisempaa puhetta

KOTIMAISEN kielen tutkimuskeskus (Kotus) haluaa seuraavan hallituksen yksinketraistavan virkamiesten puhetta. 

 Kotuksen mielestä seuraavan hallitusohjelmaan tulisi sisällyyttää  ”virkakielen politiikkaohjelma” tai virkakieleen  olisi muuten kinnitettävä huomiota. Kielen käytön parantamiseen tulisi varata erillisrahoitus. 

Vaikeaselkoinen virkamiespuhe on Kotuksen mukaan pahimmillaan uhka kansalaisten oikeusturvalle. Kielenkäyttöä selkeyttämällä voisi saada niin julkisen talouden säästöjä kuin parempia palveluja kansalaisille. 

Vuonna 2004 voimaan tulleen hallintolain mukaan viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeä ja ymmärrettävää kieltä. Se on vihdoin vietävä käytäntöön, Kotus katsoo.  

Julkisten palvelujen ja hallintoalueiden nimet kuten Destia, Stroke Unit ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto eivät Kotuksen mielestä täytyä hyvin kielen vaatimuksia. – STT

 

Hallintomenettelyn (598/1982) korvaa hallintolaki(434/2003) tuli voimaan 1.1.2004

4.4. Hyvän kielenkäytön vaatimus.

Hallintolain 9§:ssä, jossa säädetään kielenkäytön laatua koskevista keskeisisstä vaatimuksista, edellytetään hallintoasian käsittelyssä käytettävältä kieleltä selkeyttä ja sisällöllistä ymmärrettävyyttä. Säännös koskee sekä kirjallista että suullista ilmaisua.

Kielen pitää olla sellaista, että sen perustella asiakas voi ymmärtää asian ja saa siitä asian laatuun nähden riittävästi tietoa. Laadittavien asiakirjojen tulisi olla johdonmukaisia ja helposti ymmärrettäviä. Raskaita monimutkaisia rakenteita ja ammattisanastoa sisältävää tekstiä tulisi välttää. Samalla tulee kuitenkin varmistaa, että asiasisältö on oikein.” 

 Onko  virallinen kieli sitten eri kuin äidinkieli?

Mielestäni pitäisi olla itsestään selvää, että ihminen saisi helposti luettavaa ja ymmärrettävää tekstiä erilaisissa päätöksissä, koska jokaisella yhteiskunnan jäsenellä on oikeus tarpeelliseen tiedon saantiin asiasta. Yksinkertaistaako virkamies puhettaan uuden ”virkakielen politiikkaohjelman”  ja rahaston avulla, jos ”hän” ei nyt sitä vielä ymmärtänyt, vaikka on jo ohjeet olemassa?

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu