Venäjän kielen tarve ja tarjonta eivät kohtaa

Vetoomus

 Suomelle
on arvokasta ja tärkeää, että tuemme kaksi- ja monikielisyyden toteutumista.
Kielet ovat rikkaus, eivät rasite! Suomessa
tarvitaan myös monenlaisia ja monentasoisia venäjän kielen taitajia. Tarvitsemme
eri alojen ammattilaisia, jotka osaavat oman alansa venäjää, sekä ehdottomasti
myös niitä, jotka aloittavat kielen opiskelun hyvin varhaisessa vaiheessa ja
saavat kielessä pitkän koulutuksen. Venäläisten maahanmuuttajien kielitaitoa on
syytä hyödyntää nykyistä paremmin, mutta yksin heidän avullaan ei venäjän
kielen tarve Suomessa tule tyydytetyksi.

Nopein
apu venäjän kielen opiskelijamäärien nostamiseen olisi Itä-Suomessa
toteutettava kokeilu, jossa valtion varoista turvattaisiin kunnille
mahdollisuus tarjota venäjän kieli vaihtoehtona niin, että ryhmäkoot eivät
kasvaisi kohtuuttoman suuriksi.

Itä-Suomen
maakunnat ovat esittäneet opetus- ja kulttuuriministeriölle kokeilua, jonka
mukaan Itä-Suomen kunnat voivat antaa oppilaiden valita peruskoulussa B1-kieleksi
joko ruotsin tai venäjän. Mikäli oppilas valitsee B1-kieleksi venäjän, tulee
ruotsi hänen opinto-ohjelmaansa mukaan B2-kielenä virkamieheltä edellytettävän
ruotsin kielen taidon saavuttamiseksi. On syytä tunnustaa Suomen eri osien
erilaiset tarpeet ja kyettävä joustoihin, jotta opetustarjonta saataisiin
vastaamaan elinkeinoelämän ja myös kulttuurisia tarpeita.

Yliopistojen on pystyttävä takaamaan
opiskelijoilleen mahdollisuus opiskella kielikeskuksessa venäjää ja muita ns.
pieniä kieliä. Tämä on tärkeää kansainvälistymisen, opiskelijavaihdon,
työelämän ja Suomen yliopistolaitoksen kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta.

Venäjän kielen opetusresurssien
lisäämistarve koskee kaikkia Suomen oppilaitoksia. Yhteiskunnan tulee huolehtia
siitä, että venäjän kieltä on nyt ja tulevaisuudessa mahdollisuus opiskella
suomalaisen koululaitoksen kaikilla tasoilla.

 Helsingissä 4.11.2010

Suomi-Venäjä-Seuran hallitus

 

Itse Suomi-Venäjä-Seuran Imatran osaston jäsenenä pidän tärkeänä venäjänkielisten maahanmuuttajien lasten oman äidinkielen osaamisen säilyttämistä ja kehittämistä sekä kantasuomalaisten lasten ja nuorten venäjänkielen opettamista ja jo hankittujen taitojen parantamista erityisesti täällä Etelä-Karjalassa.

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu