Jokainen ihminen on laulun arvoinen, jokainen elämä on tärkeä..

Suomessa on vaikea saada media kiinnostumaan erityisryhmiin kohdistuneista väärinkäytöksistä.

Pakon käyttö kehitysvammahuollossa on arkipäivää. Suomen Kuvalehdessä käsiteltiin Lääkäripäivillä esillä ollutta pakkohoitoa ja itsemääräämisoikeuden rajoituksia.

”Itsemääräämisoikeutta rajoitetaan vain yksilön oman edun nimissä tai muiden ihmisten turvallisuuden takaamiseksi.” toteaa Marko Hamilo kirjoituksessaan ”Pakkohoito voi lisääntyä”(SK 3/2011). Hamilo kuitenkin jättää käsittelemättä kehitysvammaisiin kohdistuvat pakkotoimet.  

1977 säädetyn kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 42 § todetaan, ”että  erityishuollossa olevaan henkilöön saadaan soveltaa pakkoa vain siinä määrin kuin ”erityishuollon järjestäminen tai toisen henkilön  turvallisuus välttämättä vaatii.”

Suomi ei pysty raifioimaan YK:n vammaissopimusta ennenkuin § 42 on purettu. 

 ”Erityishuollon järjestäminen” antaa avoimen valtakirjan pakon käytölle. Koska kehitysvammapalveluiden valvonta on yhteiskunnan taholta aika leväperäistä, omaisten vastuulle jää vammaisten perheenjäsenten oikeusturvan ja ihmisoikeuksien toteutumisen valvonta. 

Omaisten puuttuminen päivätoiminnassa tai asumisyksiköissä havaitsemiinsa väärinkäytöksiin ja esim.  ylilääkitykseen johtaa hyvin helposti sanktioihin ja vammaisen täydelliseen eristämiseen ja vieraannuttamiseen omaisistaan.  

Pakkokeinoja, jotka koskevat vammaisen ja omaisten tapaamisrajoituksia, puhelimenkäyttöä tai postin perillemenoa, on hyvin vaikea saada oikeusteitse puretuiksi, koska kehitysvammalain perusteella tehdyistä päätöksistä vain EHO sta(erityishuolto-ohjelma) on valitusoikeus. 

Pakkokeinojen käytöstä on vankien ja psykiatristen potilaiden kohdalla kuitenkin valitusoikeus.

Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden rajoituksista ei ole valitusoikeutta.  

Suomen kehitysvammahuollon diktatooriset  toimintatavat ja ”vihollisiksi luokiteltujen omaisten”  rankaiseminen vammaisten kaappaamisella  tulee estää! 

Hankintalaki on syrjäyttämässä palveluiden käyttäjät ja heidän omaisensa ”mykän tavaran” asemaan ja heidän itsemääräämisoikeutensa loukkauksiin. 

Palveluiden käyttäjälle ja hänen omaisillaan ei ole mitään asemaa eikä oikeudensuojakeinojaa esim. asumisen valinnan tekemisessä. 

Meidän omaisten tulee testata kansanedustajaehdokkaitemme suhtautuminen kehitysvammalain purkamiseen, pakkokeinojen uudelleen säätelemiseen ja hankintalain muuttamiseen.

 

 

 

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu