Erityisosaajia koskeva ulkomaalaislain muutosesitys lausuntokierrokselle

02.03.2011

   Tiedotteet

Sisäasiainministeriö on tänään lähettänyt lausunnolle esityksen ulkomaalaislain muuttamisesta. Muutosesitys perustuu EU:n erityisosaajadirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon. Erityisosaajalle voitaisiin jatkossa myöntää ns. EU:n sininen kortti. Luvan myöntäminen edellyttäisi, että henkilöllä on vähintään vuoden pituinen työsuhde erityispätevyyttä vaativaan työhön ja työstä maksetaan keskimääräistä korkeampaa palkkaa. Työvoiman saatavuusharkintaa ei sovellettaisi erityisosaajiin, kuten sitä ei nytkään sovelleta heihin.  

Direktiivi ei tuo suurta muutosta nykytilaan, sillä erityisosaajien maahanmuuttoa on jo nyt helpotettu. Suurin osa Suomeen tulevista erityisosaajista ei todennäköisesti täytä EU:n sinisen kortin vaatimuksia, koska heidän palkkatasonsa ei täytä direktiivin vaatimuksia. Nykyisten hakijoiden perusteella direktiivi koskettaisi arviolta muutamaa sataa henkilöä vuosittain.  

Direktiivi pitää saattaa kansallisesti täytäntöön 19.6.2011 mennessä. Lausuntoja on pyydetty keskeisiltä ministeriöiltä, viranomaisilta ja järjestöiltä 7.4.2011 mennessä.  

Lausunnolle lähtenyt esitys on saatavilla verkkosivulta: www.intermin.fi/suomi/erityisosaajadirektiivi

Lisätietoja: ylitarkastaja Elina Immonen, 071 878 8616

 

 -Kun tämä lainmuutos on lähetetty lausuntokierrokselle, kopioin sen ja laitoin tänne puheenvuoroon, jospa asiasta tulisi mielipideitä. Muutos siis perustuu EU direktiiviin, joka pitää saattaa kansallisesti täytäntöön 19.6.20011 mennessä. Ensin oli pyydetty ministeriöiltä ja nyt pyydetääm kansalta, että se tulisi ”kansallisesti täytäntöön”. ? Kuka on viisas selittämään, miten se käytännössä tapahtuisi?

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu