Selvitys kansainvälistä suojelua hakevien oikeusapupalveluista

17.03.2011

   Tiedotteet.

Sisäasiainministeriössä on valmistunut selvitys kansainvälistä suojelua hakevien oikeusapupalveluista.  

Hankkeen ohjausryhmä suosittaa tekemänsä selvityksen ja kuulemisten perusteella, että yleistä oikeudellista neuvontaa kansainvälistä suojelua hakeville annettaisiin jatkossakin vastaanottokeskusten kautta järjestettynä ja rahoitettuna. On kuitenkin tarpeen selvittää, tulisiko siitä säätää laissa. On myös tarpeen selvittää vaihtoehtoisia tapoja neuvonnan järjestämisessä ja selkiyttää palvelujen hankintaprosessia. 

Ohjausryhmä suosittaa, että yksilöllisen oikeusavun järjestäminen siirrettäisiin kokonaisuudessaan oikeusapulain mukaisen oikeusapujärjestelmän piiriin. Siirto ei sinänsä sulkisi pois oikeusavun antajien piiristä niitä, jotka antavat yksilöllistä oikeusapua tällä hetkellä vastaanottokeskusten maksaman järjestelmän kautta. 

Mikäli siirtoon päädytään, on varmistettava lainsäädännön riittävyys sekä huolehdittava tarvittavasta määrärahan siirroista sisäasiainministeriön hallinnonalalta oikeusministeriön hallinnonalalle.  

Yksilöllisiä oikeusapupalveluita järjestetään tällä hetkellä sekä oikeusapulain mukaisen oikeusapujärjestelmän kautta että vastaanottokeskusten kautta vastaanotolle varatun arviomäärärahan puitteissa. Järjestelmät ovat osittain päällekkäisiä.  

Hankkeen tarkoituksena oli selvittää oikeusapupalvelujen nykytilanne ja arvioida alustavasti mahdolliset muutostarpeet, jotka liittyvät niiden järjestämiseen, sääntelyyn ja rahoitukseen. Selvityksessä tarkasteltiin erikseen hakijoille annettavaa yleistä oikeudellista neuvontaa ja yksilöllistä oikeusapua. 

Selvitys suosituksineen lähetetään lausuntokierrokselle, jonka jälkeen arvioidaan jatkotoimenpiteiden tarpeet. Lausuntokierrokselle lähtenyt selvitys on saatavilla sisäasiainministeriön verkkosivuilta: www.intermin.fi/julkaisu/122011 

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen, 071 878 8626, lainsäädäntöneuvos Jutta Gras, 071 878 8658

– Tiheään tahtiin tulee tietoa, että jotain lakia jossain ministeriössä taas muutetaan tai luodaan uutta, mutta maamme kehitysvammaisten elämää säätelevä kehitysvammaisten erityishuollossa vuonna 1977 säädetty laki on ja pysyy, niin kuin koko aihe olisi vaiettu yhteiskunnassakin. Neuvostoliittokin on kaatunut, mutta tämä laki ja sen pakkokeinopykälä 42§ pysyy niin kuin joku muinais sammettunut kallio! Miksi STM ei tuo lakimuutosta hallitukselle? Ei Vanhasen ensimmäisen eikä Vanhasen toisen hallituksen aikana? Panttaako hallitus kehitysvammalain muutosta vai vastustavatko suuret mahtavat erityishuoltopiirit muutosta, jos vaikka pelkäävät menettävänsä valtaansa?

Äänestäkään Viola Heistonen eduskuntaan puolustamaan kehitysvammaisten ihmisoikeuksia! Olen ehdolla Suomen Työväenpuolueessa (STP) Kymenvalipiirissä. Vaalinumeroni on 6. Kiitos!

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu