Lex Risikko myös vammaisten ja lasten hoitoon!

Sosiaali- ja terveysministeriön lanseeraama lakiluonnos iäkkäiden henkilöiden oikeudesta hoivaan ja kuntoutukseen sisältää myös velvoitteen työntekijöille ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista ja kaltoinkohtelusta.

Ruotsissa on vuodesta 1999 ollut voimassa Lex Sarah, joka on velvoittanut sosiaalipuolen työntekijöitä ilmoittamaan vammaisiin asiakkaisiin tai vanhuksiin kohdistuneista väärinkäytöksistä. Työtoveria ei ole saanut suojella.
Nuori Sarah Wägnert antoi laille nimensä ja kasvonsa, kun kertoi Ruotsin Tvssä 1997 työpaikkallaan Solnassa vallitsevasta vanhusten huonosta kohtelusta.
Terveydenhuollon puolella vastaava laki Ruotsissa on Lex Maria.

Kehitysvammaisten ihmisoikeuksia puolustavan kansanliikkeen vetoomus ja Sydän paikaltaan blogin harmaan hoivan kertomukset luovutettiin ministeri Risikolle Tuusulassa viime syksynä, jolloin myös vaadittin Lex Sarahia, Mariaa ja terhikkirekisteriä myös sosiaalipuolelle.

Tämä vaalien alla lanseerattu Lex Risikko pitäisi ehdottomaasti laajentaa myös vammaispuolelle ja lapsiin, eli ryhmiin, jotka eivät pysty itse kertomaan kokemastaan kaltoinkohtelusta.

Työntekijöiden protestointi ilmoitusvelvollisuusta vastaan perusteluna työilmapiirin huononeminen on tuulesta temmattu veruke,Lex Sarah on toiminut Ruotsissa yli 10 vuotta.

Ehkä Lex Risikko olisi pelastanut insuliini- ja diapamsurmien uhrejakin. Suomalainen mentaliteetti, ettei toisten asioihin puututa eikä kannella, on luultavasti estänyt näiden erilaisten valelääkäreiden, -hoitajien, -psykologien ja -opettajien paljastumisen.

Ilmoituksen tekeminen sekä palvelusta vastaavalle henkilölle että kunnan viranomaiselle ehkä karsii suomalaisten ”seuraa johtajaa-uskollisuuden”, liian helposti on mukauduttu johtajan vallankäyttöön ja uskottu johtajan kantavan myös vastuun, jolloin oma vastuu ja omantunnonääni on hämärtynyt.

Lex Risikon lisäksi valvontaan tarvitaan myös järeämpiä keinoja, terhikkirekisteri myös sosiaalipuolelle, työntekijöiden taustojen  ja rikosrekisterin selvittäminen.
Viranomaisvalvonnan rinnalle tulee hyväksyä myös omaisvalvonta. Vanhus- ja vammaispuolella omaiset elävät usein kauhun ja pelon ilmapiirissä, koska eivät uskalla puuttua havaitsemaansa huonoon hoitoon, kaltoinkohteluun ja liikalääkitykseen, koska pelkäävät omaisensa hoidon vieläkin huononevan. Omaiset pelkäävät myös kostoa valituksistaan, sydän paikaltaan blogin harmaan hoivan kertomuksissa monet omaiset kertoivat, valituksia seuranneen porttikiellon vammaisen hoitolaitokseen.

Tyttärenpokani tapauksessa viranomaisedunvalvojan tuella yksityinen toimintakeskus on eristänyt ja vieraannuttanut hänet minusta ainoastaan elossa olevasta perheenjäsenestä ja muista sukulaisista, ystävistä ja tutuista. Ja ovet laitokseen on vanvasti siljettu jo yli vuoden. Olen antanut kasvoni ja nimeni täälle taistelulle ihmisoikeusloukkauksia vastaan. 

Muutama muukin omainen on nyt tullut julki ja antanut kasvot sille surulle ja hädälle, jota omaiset kokevat menetettyään kaiken yhteyden vammaiseen perheenjäseneen.

Toivottavasti Lex Risikko saisi työntekijät tulemaan ulos tällaisista mielivaltaa harjoittavista laitoksista ja ovet avautuisivat omaisille ja seinät ja katto olisivat läpinäkyviä.

 – P:s Olen eduskuntavaaliehdokkaana Suomen Työväenpuolue (STP), Kymen vaalipiirissä. Vaalinumeroni on 6. Äänestä Viola Heistonen eduskuntaan kehitysvammaisten ihmisoikeuksien puolesta taistelemaan. Kiitos!
 

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu