Vähemmistöihin kuuluvien oikeus oman kielensä ylläpitämiseen ja käyttämiseen lukeutuu ihmisoikeuksiin.

Uutisia venäjäksi” otsikolla kirjoittaa Susanna Niinivaara Suomen Kuvalehdessä 1.4.2011 nr 13 ja jatkaa ”Suurin osa Suomen venäjänkielisistä (52 000) lukee, kuuntelee ja katselee uutiset Venäjän mediasta venäjäksi. Saatavilla kun  ei ole tarpeeksi Suomessa tehtyä venäjänkielistä tarjontaa, eikä kieliotaito riitä suomenkielisen median seuraamiseen. Venäjän viestimet ovat helposti saatavilla. Iltauutiset voi ketterästi korvata Venäjän ykköskanavan pääutislähetyksellä. Se tarkoittaa, että Suomessa asuvat venäjänkieliset saavat uutiset uudestakin kotimaastaan kierrätettynä Venäjän kautta.

Suomen venäjänkielisten yhdistysten liitto eli Faro on venäjänkielisen mediatarjonnan puutteesta huolissaan ja se on huolensa kertonut ainakin eduskuntaan, Yleisradioon, oikeusministeriölle, sisäministeriölle ja ulkoministeriölle. Faron mukaan tilanne edesauttaa venäjänkielisten eristäytymistä. He asuvat Suomessa, mutta ovat yhtä aikaa lähtömaansa tiedotustodellisuudessa. Tämä voi estää venäjänkielisten osallistumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja johtaa toisen polven venäjänkielisten syrjäytymiseen.
Faron mielestä Yleisradion nykyinen tarjonta ei yksin ole tarpeeksi. Vielä tarvittaisiin venäjänkielisiä kulttuuriohjelmia ja laadukasta viihdettä radioon ja televisioon ja venäjänkieliset televisiouutiset ja venäjänkielisiä lastenohjelmia.

Onko Faro toiveissaan kohtuuton? Mielestäni ei. Venäjänkieliset ovat täällä jäädäkseen. On kaikkien etu ja ilo, että he saavat viestimien kautta tietää uudesta kotimaastaan.”

 – Itsekin toimin sekä Farossa että paikallisessa yhdessä yhdistyksessä. Inkerisuomalaisena pystyn seuraamaan suomalaista mediaa, mutta suomalaiseen yhteiskuntaan sisälle pääseminen on vaikeaa vielä 20 v jälkeenkin. Olen paikallisessa venäjänkielisessä kerhossamme todennut myös kuinka erillään suomalaisesta yhteiskunnasta monet elävät..
Suomen television venäjänkieliset televisiouutiset olisi hyvä lähtökohta venäjänkielisten kotouttamiselle. Myös venäjänkielisille vanhuksille ja vammaisille vanhainkodeissa tai laitoksissa olisi tärkeä side omaan kieleen.

Kansainväliset ja Eurooppalaiset ihmisoikeussopimukset ja asiakirjat, Suomen perustuslaki ja myös kotouttamislaki antavat oikeuden säilyttää ja käyttää omaa kieltään. 

p.s FARO – Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ/ SVYL-Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry. 

Äänestä Viola Heistonen eduskuntaan nro 6. STP (Suomen Työväenpuolue), Kymen vaalipiiri.

 

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu