Virkamies on aina oikeassa ja tekee oikeita päätöksiä !

Onko niin?- kysyn ja vastaan, ettei ole.  Kokemuksestani tiedän, että Virkamies saattaa valehdella, vääristellä asioita, tehdä virheitä ja rikkoa lakipykäliä eikä koskaan joudu vastuuseen,  koska Virkamies saa aina tukea seuraavalta Virkamieheltä.  

Kokemuksestani voin sanoa myös, että ”pahin virhe” on,  Virkamiesten päätösten  kyseenalaistaminen ja  taistelu  virkamiehen aiheuttamaa vääryyttä vastaan.  Tavallisen kansalaisen on turha vedota lakipykäliin, koska Virkamies ei itse niitä noudata ja joskus ei tunnekaan eikä joudu vastuuseen lakipykälien rikkomisesta, vaikka Suomen Perustuslaki 11.6.1999/731. luku 10. §118Vastuu virkatoimista ” kertoo  

”Virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Hän on myös vastuussa sellaisen monijäsenisen toimielimen päätöksistä, joita hän on toimielimen jäsenenä kannattanut. Esittelijä on vastuussa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, jollei hän ole jättänyt päätökseen eriävää mielipidettään.

Jokaisella, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan henkilön lain vastaisen toimeenpiteen  tai laiminlyönnin vuoksi, on oikeus vaatia tämän tuomitsemista rangaistukseen sekä vahingonkorvausta  julkisyhteisöltä taikka virkamieheltä tai muulta julkista tehtävää hoitavalta sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Tässä tarkoitettua syyteoikeutta ei kuitenkaan ole, jos syyte on Perustuslain mukaan käsiteltävä valtakunnan oikeudessa.” 

On muitakin lakipykäliä, jotka ojentaisivat virkamiestä toimimaan oikeudenmukaisesti. Esimerkiksi Rikoslain 40 luku 10§ ”Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen”; Kuntalaki 17.3.1995/365 §40 ”Virheellinen menettely luottamusToimessa” ym. määritelmiä.

Jos tähän lisätään vielä EU:n ja YK:n ihmisoikeuksien sopimuksia eri pykälineen, niin tuntuu, että aika vahva ”lakimuuri” on suojaamassa kansalaista virkamiesten vääryydeltä, mutta käytännössä niin ei käy.. 

Virkamieskoneisto on niin vahvasti korruptioitunut keskenään, että sen ”muurin” läpi ei tavallinen kansalainen pääse vaan on tuhoontuomittu, jos joutuu heidän hampaisiinsa.

Katso video  KHI-Forumista ” Onko Suomi ihmisoikeusrikosvaltio”?, miten virkakoneisto jauhaa pienen ihmisen sielun.  

1/4 http://www.vimeo.com/19738307  

 

p:s Äänestä Viola Heistonen eduskuntaan, NRO 6. Kymen vaalipiiri, STP ( Suomen Työväenpuolue).

http://www.radioviola.net/aeaenestae-minua—vaalisivut/edustajanne-parlamenttiin 

 

 

 

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu