Suomen holhouslainsäädäntö asettaa kehitysvammaiset henkilöt eriarvoiseen asemaan

 

Suomen holhouslainsäädäntö asettaa kehitysvammaiset henkilöt eriarvoiseen asemaan oikeustoimikelpoisuuden osalta vastoin YK:n vammaissopimuksen säädöksiä.Nykyisen holhouslainsäädännön mukainen vajaavaltaiseksi julistaminen ja toimintakelpoisuuden rajoittaminen (§18) eivät liene vammaissopimuksen mukaista.

Nykyisen holhoustoimilain ja edunvalvontajärjestelmän soveltamisessa on suuria ongelmia kehitysvammaisten kohdalla.

– Holhoustoimilain  29 § todetaan että ”jos tuomioistuin on niin määrännyt, edunvalvojalla on oikeus edustaa päämiestään myös sellaisessa tämän henkilöä koskevassa asiassa, jonka merkitystä päämies ei kykene ymmärtämään”.

  Tuomioistuimissa on maistraattien hakemuksesta alettu määrätä vaikeavammaisille kehitysvammaisille aikuisille viranomaisedunvalvojia edustamaan päämiestään tämän terveydenhuoltoa, hoitoa, hoitopaikkaa, asuinpaikkaa ja taloudellisia asioita koskevien päätösten tekemisessä eli ”täyttämään aukkotilanne kehitysvammaisen hoitopäätösten kohdalla. Käytännössä kehitysvammainen on  silloin aukottomasti viranomaisedunvalvojansa holhouksessa ja omaiset on täysin suljettu vammaisen elämästä.

 – Holhoustoimilain 42 § huolenpito päämiehestä: ”edunvalvojan tulee huolehtia siitä, että päämiehelle järjestetään sellainen hoito, huolenpito ja kuntoutus, jota on……..pidettävä asianmukaisena”, on  riittävä pykälä ilman tuomioistuimen erityistä määräystä.

– Holhoustoimilain 43 § päämiehen kuuleminen, ”ennenkuin edunvalvoja tekee päätöksen…. hänen on tiedusteltava päämiehensä mielipidettä…… kuuleminen ei ole kuitenkaan tarpeen, jos päämies ei kykene ymmärtämään asian merkitystä”.

Viranomaisedunvalvojat, joilla on usein pari sataa päämiestä, eivät ehdi selvittää päämiestensä tahtoa eikä heillä ole taitoa ja kykyä kommunikoida esim puhevammaisten kehitysvammaisten kanssa, päämiehen tahdon selvittäminen ja välittäminen jää usein kehitysvammaisen hoitoyksikön tehtäväksi, ellei omaisten apua haluta käyttää.

Vaikeavammaisia ja puhevammaisia kehitysvammaisia tulkkaavien puhevammaisten tulkkien käyttö kehitysvammaisten oikeudellisissa asioissa tulee olla tarkkaan säädeltyä. Näissä vaativan tason tulkkauksissa tulee olla aina kaksi toisistaan riippumatonta tulkkia tai on käytettävä paritulkkausta.   Kunnat ovat aikaisemmin myöntäneet v 2007 lähtien vammaispalvelulain perusteella puhevammaisille puhetulkkeja, nyt puhetulkkauksen   myöntäminen siirtyy 1.9.2010 Kelalle. Alalla toimii paljon amatööritulkkeja, oikeudellisissa asioissa tulee aina varmistaa puhetulkin pätevyys. Tuomioistuinten tulee olla tietoisia kehitysvammaisten puhetulkkauksen luotettavuuden epävarmuudesta, jos vammaisella päämiehellä ei ole puhetta ja vain muutama kommunikaatiomerkki ja erityisesti jos päämiehen äidinkieli on muu kuin  puhetulkin. Puhevammainen kehitysvammainen on myös helposti johdateltavissa  ja yleensä kehitysvammainen pyrkii miellyttämään kysyjää ja vastaa usein kuten olettaa kysyjän haluavan.

 

Kohdallamme tapahtui niin, että  täysin puhumattoman autistisen venäjänkielisen lapsenlapseni kuulustelu poliisissa oli tulkkaamassa vasta valmistunut puhetulkki, joka johdattelikin vastaamaan, niin kuin oli todennäköisesti suunniteltu hoitolaitoksessa, joka oli tehnyt minusta perättömän ilmiannon lapsenlapseni pahoinpitelystä. Tulkki johdatteli lapsenlastani nostamaan peukalo ylös ( merkki ”kyllä”) hänen kysymyksiin ”löikö isoäiti ja haluatko isoäidille rangaistusta?”  Täällä tavalla yksityinen vammaisille tarkoitettu toimintakeskus sai kehitysvammaisen asukkaan nostamaan syytteen isoäitiä vastaan!  

Täällä tavalla saivat minulta edunvalvojuuden pois ja lapsenlapselleni määrättiin virkadunvalvoja, jolla on vielä noin 300 valvottavaa..ja minut eristettiin täysin orvoksi jäänyt lapsenlapseni elämästä.

Tämä tapahtui täällä demokrattisessa Suomessa ei Neuvostoliitossa.

Viola Heistonen

Eduskuntavaaliehdokas

Kymen vaalipiiri, NRO 6.

STP (Suomen Työväenpuolue)

 

Lue lisää ehdokkaasta, kiitos!

http://www.radioviola.net/aeaenestae-minua—vaalisivut/edustajanne-parlamenttiin

http://www.radioviola.net/aeaenestae-minua—vaalisivut/karjalan-tytto

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu