Raskas edunvalvojajärjestelmä kehitysvammahuollossa on lopetettava!

Sen sijaan tulee kehittää  tuettua pätöksentekojärkestelmää. Vammaisen apuna tulee olla hänen luottohenkilöitään ja omaisia tukemassa häntä päätösten teossa.

Viranomaisedunvalvonnan siirryttyä vuoden 2009 alussa valtion oikeusaputoimistoille, viranomaisedunvalvojien määrääminen kehitysvammaisille on lisääntynyt ja erityisesti henkilöä koskevissa asioissa. 

Meidän omaisten kokemukset yhteistyöstä viranomaisedunvalvojien kanssa ovat olleet kielteisiä, omaisten apua ja asiantuntemusta ei oteta  vastaan, pikemminkin yritetään kehitysvammaista päämiestä vieraannuttaa omaisistaan vetoamalla tämän itsemääräämisoikeuteen. Viranomaisedunvalvojilla harvoin on taitoa kommunikoida kehitysvammaisen päämiehen kanssa tai selvittää hänen tahtoaan, koska heillä saattaa olla vielä 300 valvottavaa!

– Holhoustoimilaissa § 8 todetaan, että ”edunvalvoja voidaan määrätä, jos….etua valvottava, ei… vastusta sitä. Jos hän vastustaa edunvalvojan määräämistä, edunvalvoja voidaan …määrätä”.?? Miltä tämäkin kuulostaa?

Maistraatin pyytämässä  lääkärintodistuksessa edunvalvojan määräämistä varten, todetaan yleensä, ettei päämies ymmärrä edunvalvonnan merkitystä eikä häntä voida kuulla henkilökohtaisesti. 

Korkeimman oikeuden  edunvalvontavaltuutuksen ennakkopäätöksessa on todettu, että aina ensi sijassa tulee käyttää lievintä mahdollista edunvalvonnan muotoa ja aina omaisia jos se suinkin on mahdollista. Omaisten ensisijaisuus tulisi näkyä myös lain tasolla..!

 

 

 

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu