Eduskuntavaaliehdokkaiden kannanotto vammaisten oikeuksista 16.4. 2011.

Kannanotto.  16.4.2011

Eduskuntavaaliehdokkaiden kannanotto vammaisten oikeuksista

Me vuoden 2011 eduskuntavaaleihin ehdokkaina osallistuneet tulemme
edistämään vammaisten ihmisoikeuksia eduskuntatyössä ja muualla
yhteiskunnassa.

Esitämme alla olevat vaatimuksemme vammaisten oikeuksien turvaamiseksi
seuraavaan
hallitusohjelmaan.

1. Erityisryhmien asumispalvelut tulee jättää kilpailutuksen ja
hankintalain ulkopuolelle. Vammaisilla ihmisillä tulee olla oikeus YK:n
vammaissopimuksen mukaisesti päättää asumisestaan ja siitä kenen kanssa
asuu.

2. YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen
valinnainen pöytäkirja tulee välittömästi ratifioida.

3. Suomen vammaispoliittisen ohjelman VAMPO 2010-2015 esittämiä
toimenpiteitä tulee toteuttaa.

4. Vammaislait tulee yhdistää. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun
lain § 42 ” pakkoa voidaan käyttää, jos kehitysvammahuollon toteuttaminen
tai toisen turvallisuus välttämättä vaatii” ja pakon käyttö ja
itsemääräämisoikeuden rajoitukset tulee uudelleen ja tarkasti säädellä.

5. Holhouslainsäädännöstä tulee poistaa vajaavaltaiseksi julistaminen ja
toimintakelpoisuuden rajoittaminen. § 29 jonka perusteella päämiehelle
voidaan määrätä viranomaisedunvalvoja päättämään päämiehen kaikista
sellaisista asioista, joiden merkitystä päämies ei ymmärrä. Tämä mukaan
vammainen voidaan määrätä viranomaisedunvalvojan täydelliseen holhoukseen,
mikä on
ihmisarvoa loukkaavaa eikä liene YK:n vammaissopimuksen hengen mukaista.
Omaisten apua ja asiantuntemusta ei saa ohittaa. Tuetun päätöksenteon mallia
tulee kehittää.

6. Vammaisten asumispalveluiden valvontaa ja ohjausta pitää tiukentaa ja
kehittää. Työntekijöille tulee määrätä Ruotsin Lex Sarah’in mallin mukainen
ilmoitusvelvollisuus, jos havaitsevat epäkohtia asiakkaiden kohtelussa.
Työntekijöiden taustat ja rikosrekisterit tulee selvittää. Sosiaalialan
työntekijöille tarvitaan terveydenhuollon terhikkiä vastaava rekisteri.
Vammaisten eristämistä ja vieraannuttamista omaisistaan emme voi sallia.
Vammaisen omaiset edustavat useimmiten vammaisen tärkeimpiä ihmissuhteita ja
ovat heidän kanaltaan yhteisöllinen rikkaus. Vammaisten omaiset on
huomioitava hoitosuunnitelmia laadittaessa.

Erja Hakkarainen, Vantaa, Vihr
Johanna Jurva, Vantaa, PS
Kirsi Kanerva-Poranen, Kerava, Vihr
Juha Kovanen, Vantaa, SKP
Pirkko Kuusela, Espoo, SDP
Marketta Partonen-Rekola, Kerava, Kesk
Maria Rajakari, Espoo, KD
Mari Rantanen, Vantaa, SDP
Tiina Sandberg, Vantaa, SKP
Mariitta Savolainen, Vantaa, Kesk
Tarja Tallqvist, Espoo, KD
Kati Tyystjärvi, Vantaa, Vas
Tiina Viitanen, Vantaa, Kok

Hanna Paulanto, Vantaa, KD
Antti Holopainen, Lahti, Vas
Merva Mikkola, Espoo, Vihr
Laura Räty, Helsinki, Kok
Armi Lindell, Loviisa, Vas
Viola Heistonen, Imatra, STP

 

Pyytäisin eduskuntavaaliehdokkaita olleita ja kansanedustajakiski päässeita allekirjoittamaan ja välittämään hallitusohjelmaan, että kehitysvammaisia koskeva lainsäädäntö saataisiin uuden hallituksen aikana kuntoon ja kehitysvammaisten ihmisoikeudet taattua.

Terveisin Viola Heistonen 

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu