Terveisiä Eduskunnasta!

Lähetystö on luovuttanut eduskuntaryhmille vammaisten ihmisoikeuksia koskevan vetoomuksen.

Vetoomuksen luovuttivat 18.5.2011:

Tiina Viitanen
Mariitta Savolainen
Juha Kovanen
Marketta Partonen-Rekola
Hanna Paulanto
Viola Heistonen
Kirsi Kanerva-Poranen
Maria Rajakari
Erja Hakkarainen
Seija Leppäjoki
Mikko Ahvenainen

Paikalla eduskunnasta vastaanottamassa vetoomusta olivat:

Paula Risikko, yleisössä myös kansanedustaja Sanna Lauslahti, Kokoomus
Anneli Kiljunen, yleisössä myös Antti Lindtman, SDP
Arja Juvonen, yleisössä luovuttajana myös kansanedustaja Johanna Jurva, PS
Maiju Kaajakari, tiedottaja, Vasemmistoliitto
Björn Månsson, tiedottaja, RKP
Tässä Tiina Viitasen puhe ja vetoomuksen teksti ja allekirjoittajat:

Tiina Viitasen puhe

”Me vetoomuksen allekirjoittaneet kansanedustajaehdokkaat kevään 2011 eduskuntavaaleissa, olemme seuranneet huolestuneina yhteiskunnan polarisoitumista ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien, vaikeasti vammaisten ihmisoikeuksien heikkoa toteutumista Suomessa.

Erityinen ongelma vammaispalveluiden toteuttamisessa on, että vammaisia kohdellaan holhoavasti ja yhtenäisenä ryhmänä, vaikka vammaiset ovat hyvin heterogeeninen joukko ihmisiä. Vuonna 2009 voimaan tullut vammaislaki edellyttää palvelulähtöistä vuoropuhelua ja palveluja tarvitsevan vammaisen yksilöllisten tarpeiden pohjalta myönnettäviä palveluita. Tämä toteutuu erittäin vaihtelevasti Suomen eri kunnissa.

Suomi on allekirjoittanut YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen, muttei ole ratifioinut sitä vedoten Suomen lainsäädäntöön tarvittavien muutosten ensisijaisuuteen. Katsomme, että on kohtuutonta, että vammaiset joutuvat enää odottamaan tasa-arvoisten perusoikeuksien toteuttamista. Sivistysvaltiossa ihmisoikeuksien toteutumisen esteenä ei voi olla vanhentunut lainsäädäntö.

Tuloksena edellisten hallitusten tavoitteesta turvata vammaisten henkilöiden oikeudenmukaisen aseman toteutuminen yhteiskunnassa, julkaistiin v. 2010 Vammaispoliittinen ohjelma, VAMPO, vuosille 2010-2015, jossa esitetään konkreettiset toimenpiteet, niiden edellyttämät muutokset lainsäädäntöön, vastaavien hallinnonalojen nimeäminen, aikataulutus, rahoitus, velvoitteet ja mittarit tai muut osoittimet, joilla toimenpiteiden toteutumista seurataan. Pohjatyö on siis jo tehty, on aika toteuttaa nämä suunnitelmat. VAMPO löytyy kokonaisuudessaan Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuna 2010:4.

Vetoomuksessamme kiinnitämme erityistä huomiota vammaisten asumispalveluihin, joiden osalta hankintalain toteutus ja kilpailutus on johtanut vammaisen kuntoa ja hyvinvointia heikentäviin tilanteisiin, joissa eivät toteudu pysyvät asumisratkaisut, pitkäjänteinen ja asiantunteva kuntoutus ja vammaisten omien toiveiden kuuleminen.

Kehitysvammaisten kohdalla lainsäädännössä myönnettävä lupa pakon käyttämiselle ei ole nykyisen oikeustajun mukaista, kun nykyisessä lainsäädännössä todetaan, että pelkkä kehitysvammahuollon toteuttaminen voisi olla perustelu pakon käyttämiselle.

Nykyisessä lainsäädännössä täysi-ikäiseksi tulevien vammaisten läheisten käytännössä syntynyttä kykyä tulkita vammaisen omia toiveita ja olla mukana hänen elämäänsä koskevien päätösten tekemisessä usein sivuutetaan, jolloin vammaisen itsemääräämisoikeus jää toteutumatta.
Vammaispalveluiden laadun varmistamiseksi valvontaa on lisättävä ja epäasiallinen palvelu on sanktioitava. Havaituista epäkohdista valittaneiden omaisten ja palveluiden käyttäjien palautteeseen on tällä hetkellä erittäin vaikea, ellei mahdotonta saada perusteellisia vastauksia. Palveluiden käyttäjät kokevat, että heidän palautteitaan tai kanteluitaan ei oteta vakavasti vaan ongelmat kielletään.

Vaikka vastuu kestävän vammaispolitiikan toteuttamisesta on yhteiskunnan kaikilla toimijoilla, haluamme erityisesti kiinnittää lainsäätäjien huomiota siihen, että valtio kantaa viime kädessä vastuun vammaisten henkilöiden oikeudenmukaisesta asemasta ja sen edellytyksistä yhteiskunnassa.
Päätän puheenvuoroni siteeraamalla Vammaispoliittisen ohjelman tiivistelmän, Suomen perustuslain henkeä ja asian nykytilan summaavaa tekstiä:
’Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia. Kaikilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet elää ja toimia yhteiskunnassa. Syrjintä on kielletty. Hyväksikäyttö ja väkivaltainen kohtelu ovat rangaistavia tekoja. Käytännössä vammaisten ihmisten ei kuitenkaan ole mahdollista käyttää täysimääräisesti oikeuksiaan ja vapauksiaan tai täyttää velvollisuuksiaan. Yhteiskunnan rakenteelliset esteet ja vallitsevat asenteet rajoittavat vammaisten ihmisten itsenäistä suoriutumista, itsemääräämisoikeutta ja yhteiskunnallista osallisuutta kaikkina ikäkausina.’ (Vampo 2010:4, s.3)Vaadimme tähän tilanteeseen pikaista korjausta.”

Vetoomus ja sen
allekirjoittajat

”Esitämme seuraavat vaatimuksemme vammaisten oikeuksien turvaamiseksi seuraavaan hallitusohjelmaan:

  1. Erityisryhmien asumispalvelut tulee jättää kilpailutuksen ja hankintalain ulkopuolelle.
  2. Vammaisilla ihmisillä tulee olla oikeus YK:n vammaissopimuksen mukaisesti päättää asumisestaan ja siitä kenen kanssa asua.
  3. YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja tulee välittömästi ratifioida.
  4. Suomen vammaispoliittisen ohjelman VAMPO 2010-2015 esittämiä toimenpiteitä tulee toteuttaa. Vammaislait tulee yhdistää. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain § 42 ’pakkoa voidaan käyttää, jos kehitysvammahuollon toteuttaminen tai toisen turvallisuus välttämättä vaatii’ ja pakon käyttö ja itsemääräämisoikeuden rajoitukset tulee uudelleen ja tarkasti säädellä.
  5. Holhouslainsäädännöstä tulee poistaa vajaavaltaiseksi julistaminen ja toimintakelpoisuuden rajoittaminen. § 29 perusteella päämiehelle voidaan määrätä viranomaisedunvalvoja päättämään päämiehen kaikista sellaisista asioista, joiden merkitystä päämies ei ymmärrä. Tämän mukaan vammainen voidaan määrätä viranomaisedunvalvojan täydelliseen holhoukseen, mikä on ihmisarvoa loukkaavaa eikä liene YK:n vammaissopimuksen hengen mukaista. Omaisten apua ja asiantuntemusta ei saa ohittaa. Tuetun päätöksenteon mallia tulee kehittää.
  6. Vammaisten asumispalveluiden valvontaa ja ohjausta pitää tiukentaa ja kehittää. Työntekijöille tulee määrätä Ruotsin Lex Sarah’in mallin mukainen ilmoitusvelvollisuus, jos he havaitsevat epäkohtia asiakkaiden kohtelussa. Työntekijöiden taustat ja rikosrekisterit tulee selvittää. Sosiaalialan työntekijöille tarvitaan terveydenhuollon Terhikkiä vastaava rekisteri. Vammaisten eristämistä ja vieraannuttamista omaisistaan emme voi sallia. Vammaisen omaiset edustavat useimmiten vammaisen tärkeimpiä ihmissuhteita ja ovat heidän kannaltaan yhteisöllinen rikkaus. Vammaisten omaiset on huomioitava hoitosuunnitelmia laadittaessa.”

Kansanedustajaehdokkaat yli puoluerajojen eduskuntavaaleissa 2011

Erja Hakkarainen, Vantaa, Vihr
Johanna Jurva, Vantaa, PS
Kirsi Kanerva-Poranen, Kerava, Vihr
Juha Kovanen, Vantaa, SKP
Pirkko Kuusela, Espoo, SDP
Marketta Partonen-Rekola, Kerava, Kesk
Maria Rajakari, Espoo, KD
Mari Rantanen, Vantaa, SDP
Tiina Sandberg, Vantaa, SKP
Mariitta Savolainen, Vantaa, Kesk
Tarja Tallqvist, Espoo, KD
Kati Tyystjärvi, Vantaa, Vas
Tiina Viitanen, Vantaa, Kok
Hanna Paulanto, Vantaa, KD
Antti Holopainen, Lahti, Vas
Merva Mikkola, Espoo, Vihr
Laura Räty, Helsinki, Kok
Armi Lindell, Loviisa, Vas
Viola Heistonen, Imatra, STP
Anne Härkin, Valtimo, Kesk
Outi Alanko-Kahiluoto, Helsinki, Vihr
Reijo Kortelainen, Lieksa, Kok
Helena Puistola, Janakkala, Vas
Soili Haverinen, Vantaa, KD
Erkki Pulliainen, Oulu, Vihr
Johanna Värmälä, Espoo, SDP
Riikka Slunga-Poutsalo, Lohja, PS
Jari Jääskeläinen, Vantaa, Vas
Rose Kangas, Vantaa, KD
Birgitta Gran, Hanko, Vas
Juha Malmi, Vantaa, PS
Marja-Leena Gröhn, Liperi, PS
Pentti Tiusanen, Kotka, Vas
Seija Piipponen-Pekkola, Kotka, Vas
Mikko Ahvenainen, Espoo, Kesk
Juhani Palonen, Mikkeli, Kok
Pia Lohikoski, Kerava, Vas
Kaija Kiessling, Turku, SKP
Johanna Karimäki, Espoo, Vihr
Pekka Lundgren, Raisio, SKP
Seija Leppäjoki, Loimaa, SKP
Ahmed Ladarsi, Vantaa, Kok
Jasmin Mäntylä, Oulu, Kok
Heidi Tuominen, Ylitornio, SKP
Kaarina Pistokoski-Tikkala, Kemi, SKP
Esko Tikkala, Kemi, SKP

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu