Inkerinsuomalaisten paluumuuttojono suljetaan 1.7.2011

Sisäasiainministeriön tiedote 21.06.2011

 

Inkerinsuomalaisten paluumuuttojärjestelmä lakkautetaan. Paluumuuttojono suljetaan 1.7.2011, minkä jälkeen jonoon ei voi enää ilmoittautua. Inkerinsuomalaisilla tarkoitetaan entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevia henkilöitä, jotka ovat kansallisuudeltaan, eli etniseltä taustaltaan suomalaisia, mutta heillä ei ole Suomen kansalaisuutta.

Tähän saakka paluumuuttojonoon ilmoittautuneiden asiat on käsitelty ilmoittautumisjärjestyksessä. Jonon sulkemisen myötä jonotusnumeron mukainen etenemisjärjestys menettää merkityksensä, ja paluumuuttojonoon viimeistään 1.7.2011 ilmoittautuneilla on mahdollisuus muuttaa Suomeen viiden vuoden siirtymäajan sisällä 1.7.2016 mennessä.

Siirtymäaika ei koske Inkerin siirtoväkeen kuuluneita ja Suomen armeijassa vuosina 1939–1945 palvelleita. He voivat hakea oleskelulupaa paluumuuton perusteella paluumuuttojärjestelmän lakkauttamisesta huolimatta.

Paluumuuttovalmennus ei ole enää pakollinen

Oleskeluluvan myöntäminen paluumuuton perusteella ei edellytä enää, että paluumuuttaja osallistuu paluumuuttovalmennukseen. Paluumuuttovalmennusta järjestetään kuitenkin edelleen, ja halukkaat voivat ilmoittautua siihen niin halutessaan. Kursseja on kuitenkin tarjolla rajoitettu määrä.

Paluumuuttajan on osoitettava riittävä suomen tai ruotsin kielitaito suorittamalla hyväksytysti kielitutkinto. Maahanmuuttovirasto järjestää ilmaisia tutkintoja Venäjällä ja Suomessa. Tutkintoon voi osallistua vain kerran.

Lisäksi paluumuuttajalla on ennen oleskeluluvan myöntämistä oltava asunto käytössään Suomessa. Myös oleskeluluvan myöntämisen yleisten edellytysten on täytyttävä.

Hakemuksia vireillä noin 1000

Paluumuuttojärjestelmä on ollut käytössä 1990-luvun alusta lähtien. Viimeisten 20 vuoden aikana Suomeen on muuttanut noin 30 000 paluumuuttajaa pääosin Venäjältä ja Virosta.

Tällä hetkellä Maahanmuuttovirastossa on vireillä noin 1000 oleskelulupahakemusta paluumuuton perusteella. Siirtymäajan jälkeen inkerinsuomalaiset paluumuuttajat voivat hakea oleskelulupaa yleisen oleskelulupajärjestelmän kautta.

Lisätietoja: Tulosalueen johtaja Olli Koskipirtti, maahanmuuttoyksikkö, puh. 071 873 3112

 

– Surullista. En muuta inkerinsuomalaisena paluumuuttajana sano. Tämä vaatii minulta isompaa kommenntia.

 

 

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu