Kehitysvammaisella oltava oikeus tavata läheisiään

Ihmisoikeudet vammaisten arkeen- verkosto on avannut uuden adressin (226 nimeä) vammaisen tyttärenpoikani ja minun hänen ainoan lähiomaisensa tapaamisten puolesta.

         Kehitysvammaisella oltava oikeus tavata läheisiään

Oleg Jakonen on kehitysvammainen, autistinen ja puhumaton henkilö, jonka Vantaan kaupunki on sijoittanut asumaan Raution toimintakeskukseen Imatralle. Yleinen edunvalvoja ja Raution toimintakeskus ovat jo liki kahden vuoden ajan estäneet häntä tapaamasta lähintä omaistaan, joka on isoäiti Viola Heistonen, inkeriläinen paluumuuttaja. Tapaamiskieltoa on perusteltu
sillä, ettei Oleg tahdo tavata isoäitiään.

Tietoon on nyt tullut, että Oleg Jakonen on ainakin kahdesti palvelusuunnitelmaa laadittaessa ilmaissut halunsa tavata isoäitinsä.
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies toteaa päätöksessään:

”Lähetän Vantaan kaupungin vammaispalveluiden tietoon kohdassa 4.2.6
esittämäni käsityksen siitä, että palvelun järjestämisvastuussa oleva
kunta vastaa viime kädessä menettelyn oikeellisuudesta tilanteessa, jossa
henkilön yhteydenpitoa on rajoitettu”.

Vantaan kaupungin vammaispalvelujen viranhaltijat eivät useista Viola Heistosen ja hänen lakimiehensä pyynnöistä huolimatta ole ryhtyneet  asiantuntijoiden avulla selvittämään Oleg Jakosen tahtoa asiassa.  Nyt selvitystehtävän on tiettävästi ottanut yleinen edunvalvoja, joka monista kirjallisistakin dokumenteista päätellen asennoituu Viola Heistoseen jyrkän kielteisesti. Samalla kielteisellä kannalla on Raution toimintakeskuksen toiminnanjohtaja.

Oikeusministeri Tuija Brax vastasi 15.9.2010 eräiden omaisten kyselyyn, että

”edunvalvojan toimivaltaan ei kuulu päättäminen siitä, keneen päämiehellä on oikeus pitää yhteyttä”.

Kehitysvammaiset ihmiset pyrkivät usein miellyttämään kysyjää, mistä syystä heidän manipulointinsa on helppoa. Epäilemme, onko kyseisellä edunvalvojalle pätevyyttä toteuttaa puhumattoman, autistisen päämiehensä kuuleminen – etenkin kun tämän äidinkieli on venäjä.

Oleg Jakosen todellinen tahto on selvitettävissä puolueettomasti ja luotettavasti, mistä syystä kuulemisessa on käytettävä riittävästi aikaa ja psykologista asiantuntemusta.

Vaadimme, että Vantaan kaupunginvaltuusto velvoittaa kaupungin virkamiehet toimimaan niin, että Oleg Jakosen todellinen tahto tapaamisasiassa saadaan selville. Vuosia kestänyt tapaamiskielto rikkoo jo sinänsä hänen ihmisoikeuksiaan. Nyt on korkea aika selvittää tilanne vastuullisesti, asiantuntevasti ja tasapuolisesti.

Myös kehitysvammaisella ihmisellä on oltava oikeus ja käytännön mahdollisuus tavata läheisiään.

 

Tämän adressin on perustanut Ihmisoikeudet vammaisten arkeen -verkosto

Adressi Kehitysvammaisella oltava oikeus tavata läheisiään löytyy seuraavasta www-osoitteesta:
http://www.adressit.com/kehitysvammaisella_oltava_oikeus_tavata_laheisiaan

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu