Viharikokset Suomessa ovat vähentyneet!

Tämä on tullut ilmi selvityksessä, joka on jatkoa rasistisen rikollisuuden vuosiselvityksille, joita on tehty vuodesta 1998 lähtien sisäministeriön poliisiosastolla ja Poliisiammattikorkeakoulussa.

Siteeraan Poliisiammattikorkeakoulun tutkija Jenni Niemen raporttia ”Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2010”, jossa sanotaan, että ”Tässä selvityksessä tarkastellaan vuonna 2010 poliisin tietoon tulleita viharikoksia. Raportti on jatkoa vuonna 1998 alkaneelle selvitysten sarjalle, jossa on kuvattu poliisien tietoon tulleet rasistisen rikollisuuden määrää ja piirteitä.. Vuonna 2008 koskevan selvityksen yhteydessä seurantaa kehitettiin laajemmaksi viharikosten tilastoinniksi, joka kattaa myös rasistisen rikollisuuden.

Viharikoksiksi on määritelty rikokset, joiden motiivina ovat ennakkoluulot tai vihamielisyys uhrin oletettua tai todellista etnistä tai kansallista taustaa, uskonnollista vakaumusta tai elämänkatsomusta, seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteetiä, sukupuolen ilmaisua tai vammaisuutta kohtaan.

Aineisto on koottu poliisin valtakunnallisesta rikosilmoitustietokannasta. Aikaisempien vuosiselvitysten tapaan viharikoksiksi on luokiteltu pääsääntöisesti kaikki sellaiset rikosepäilyt, joissa uhri, poliisi tai muu asianosainen epäilee vihamotiivia tai johon on sisältynyt halventavaa tai kunnia loukkaavaa puhetta uhrin edustamaa viiteryhmää kohtaan.

Tämän raportin mukaan, joka oli julkaistu 27.10.2011, Suomen rikoslaissa ei ole viharikos-rikosnimikettä, vaan vastaava motiivi on huomioitu rangaistuksen koventamisperusteissa (RL 6 luku 5 §4 kohta).

Selvityksen tulokset kuvaavat poliisille ilmoitettuja, epäiltyjä rikoksia, joita voidaan pitää viharikoksina. Tapausten määrä vuonna 2010 on 860 rikosilmoitusta, joka on 15% vähemmän kuin vuonna 2009”.

– Tässä selvityksessä tarkasteltiin ”poliisin tietoon tulleita viharikoksia”. Tuo määritelmä antaa erittäin laajan mahdollisuuden luokitella rikos ”viharikokseksi”, mutta kuinka moni kansalainen on tietoinen tuosta määritelmästä? Ei varmaan monikaan, joten saattaa olla, ettei poliisin tietoon ole tulleet kaikki viharikokset. Miten erottaa myös paikan päällä viharikos rasistisesta rikoksesta, jos kyseessä on esimerkiksi maahanmuuttaja?

Viharikollisuutta saattaa olla paljon enemmän, mutteivät kansalaiset ja minäkin siinä joukossa, lähde helposti tekemään rikosilmoituksia, koska ”se ei johda mihinkään” erityisesti jos asianomainen on maahanmuuttaja, koska mielestäni poliisi kentän päällä suosii enemmän kantaväestöä ja ottaa huomioon viranomaisten näkökulmaa asiaan kuin asiaan. Tämä mielipide on omasta kokemuksesta.

Tätä viharikollisuutta ja muitakin asioita, jotka koskevat niin kantaväestön kuin etnisten ryhmien kansalaisten turvallisuutta, on pohdittu myös työryhmässä ”Poliisin ja etnisten yhteisöjen yhteistyöfoorumi”, jossa olen Venäjänkielisten Yhdistysten Liiton edustajana.

Yhteistyöfoorumin ilmapiiristä haluan sanoa, että se on mielestäni erittäin hyvä, luotettava ja käyttää demokraattista yhteistyömallia.

Jokaista foorumiin osallistujaa kuunnellaan kunnioittavasti ja meillä on vapaus ilmaista avoimesti omia mielipiteitä.

Poliisin hallituksen johdon ja myös muitten foorumiin osallistujien poliisien ja etnisten ryhmien edustajien kesken on syntynyt aina asiallinen keskustelu.

Ongelmia on, ja hyvä, että niitten ratkaisuun Poliisihallitus etsii myös keinoja kentältä päin, eli mielestäni Poliisihallitus halua todella kuulla kansan ääntä.

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu