Työryhmä parantamaan maahanmuuttohallinnon tuloksellisuutta

Työryhmä parantamaan maahanmuuttohallinnon tuloksellisuutta

 

Sisäasiainministeriön tiedotteet  05.12.2011

Sisäasiainministeriö on päättänyt asettaa hankkeen maahanmuuttohallinnon tuloksellisuuden parantamiseksi. Hankkeen asettaminen perustuu pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan. Hankkeen toimikausi jatkuu vuoden 2014 loppuun. Hankkeesta valmistellaan vuosittain väliraportti. 

Hallitusohjelmassa maahanmuuttoasioiden yhtenä tavoitteena on
turvapaikkahakemusten käsittelyn nopeuttaminen. Hankkeen aikana selvitetään
tekijät, jotka hidastavat päätöksentekoa ja niiden toimeenpanoa sekä laaditaan
suunnitelma näiden tekijöiden poistamiseksi tai vähentämiseksi. Myös
kielteisistä turvapaikkapäätöksistä johtuvat käännytykset on tavoitteena saattaa
täytäntöön nykyistä nopeammin.

Työryhmän työssä tarkastellaan turvapaikanhakuprosessia kokonaisuutena.
Keskeistä on parantaa viranomaisten välistä yhteistyötä, työn organisointia sekä
vastaanottokeskusten ohjausta ja niiden toiminnan integroimista läheisemmin
osaksi Maahanmuuttoviraston toimintaa. Hankkeessa on tarkoitus myös tarkastella,
miten oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden siirtymistä
vastaanottokeskuksista kuntiin voitaisiin tehostaa. Osana kokonaisprosessin
nopeutumista tarkastellaan myös muutoksenhakua, jotta hallinto-oikeudessa
kielteisistä päätöksistä tehtyjen valitusten käsittelyä pystyttäisiin nykyisestä
nopeuttamaan.

Käsittelyn nopeuttamisesta huolimatta turvapaikkapäätöksenteon laadun tulee
säilyä vähintään nykyisellä tasolla.

Tavoitteena on tehostaa maahanmuuttoviranomaisten toimintaa siten, että
valtionhallinnon menokehyksissä edellytetty 20 miljoonan euron säästö ja
hakijamäärien vähenemiseen liittyvä tämän hetken arvion mukaan 17 miljoonan
euron säästö saavutetaan vuoteen 2015 mennessä.

Työryhmän kokoonpano

Työryhmään osallistuu henkilöitä sisäasiainministeriöstä,
Maahanmuuttovirastosta, vastaanottokeskuksista, Rajavartiolaitokselta ja
Poliisihallituksesta. Lisäksi työryhmässä ovat jäseninä edustajat
oikeusministeriöstä ja työ- ja elinkeinoministeriöstä.  Työryhmän puheenjohtaja
on ylijohtaja Pentti Visanen sisäasiainministeriöstä.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Kari Kananen 071 878 8604,
ylitarkastaja Tiina Pesonen 071 878 8638

 

– Tänään näkyy olevan  kirjoituksia ja keskustelua maahanmuutosta ja maahanmuuttajista.

Jospa tästä tämänpäiväisestä sisäasiainministeriön tiedotteesta löytyisi jotain uutta aiheeseen.

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu