Poliisin ja Maahanmuuttoviraston lupamaksuihin korotuksia 1.1.2012 alkaen

Poliisin ja Maahanmuuttoviraston lupamaksuihin korotuksia 1.1.2012
alkaen

 

Sisäasiainministeriön tiedotteet 15.12.2011 

Sisäasiainministeriö on antanut asetukset poliisin ja Maahanmuuttoviraston
suoritteiden maksullisuudesta. Maksuihin vuoden alussa tehtävät korotukset
johtuvat palkkaus- ja yleiskustannusten noususta, materiaalikustannusten ja
muiden viranomaisten tuottamien palvelujen ja tuotteiden kustannusten
muutoksista sekä uusista sisällöllisistä vaatimuksista.

Poliisilla hinnantarkistuksia kaikissa luparyhmissä paitsi
aseluvissa

Poliisin maksullisiin suoritteisiin tehdään hinnantarkistuksia kaikissa
luparyhmissä aselupia lukuun ottamatta. Aselupiin liittyvät suoritteet ja
suoritemaksut uudistetaan kokonaisuudessaan vuoden 2012 kuluessa. Suurimmat
hinnankorotukset kohdistuvat paikallispoliisin myöntämiin ulkomaalaislupiin ja
ajolupiin.

Henkilökortin hinta nousee 51 eurosta 55 euroon ja passin hinta nousee 53
eurosta 54 euroon. Henkilökortin passia korkeampi hinta johtuu pääosin siitä,
että henkilökorttiin lisättävän kansalaisvarmenteen hinta
Väestörekisterikeskuksen maksuasetuksen perusteella on korkeampi kuin passin
varmenteen hinta. Ajokortin hintaan ei tule muutoksia.

Biometristen tunnisteiden käyttöönotto vaikuttaa oleskelupien ja
oleskelukorttien hintoihin

Oleskeluluvissa siirrytään vuoden 2012 alusta käyttämään biometriset
tunnisteet sisältäviä oleskelulupakortteja, mikä nostaa kustannuksia.
Aikaisemmin oleskelulupa on myönnetty passiin liimattavana oleskelulupatarrana.
Biometrisiin oleskelulupakortteihin siirtyminen perustuu EU-sääntelyyn.

Maahanmuuttoviraston myöntämän ensimmäisen oleskeluluvan hakemuksen
käsittelymaksu nousee vuoden alussa 350 eurosta 385 euroon. Samalla työntekijän
ensimmäisen oleskeluluvan hakemuksen käsittelymaksu nousee 400 eurosta 440
euroon. Opiskelijan ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksu säilyy ennallaan
250 eurossa. Samoin alaikäisen hakijan ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksu
pysyy ennallaan 180 eurossa. Myöskään kansalaisuuden saamiseen liittyvät maksut
eivät muutu. Poliisin myöntämän jatko-oleskeluluvan hinta nousee 120 eurosta 145
euroon. Alaikäisen ja opiskelijan jatko-oleskeluluvan uusi hinta on 108 euroa,
kun aiemmin hinta oli 80 euroa.

Luvista perittävät maksut perustuvat valtion maksuperustelakiin

Valtion maksuperustelain mukaan julkisoikeudellisesta suoritteesta perittävän
maksun tulee vastata suoritteen tuottamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia.
Tämä kustannusvastaavuusvaatimus on otettu huomioon suoritteiden maksullisuutta
koskevaa asetusta valmisteltaessa.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Pertti Normia (poliisin
lupamaksut), 071 878 8562 ja lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola
(Maahanmuuttoviraston lupamaksut), 071 878 8603

 

-Tämä teidoksi myös Puheenvuoron keskustelijoille ja kirjoittajille. Ehkä joku tarvitsee näitä tietoja. Olkaa Hyvää!

 

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu