Elämäni Koulut. Osa 100. Vallankaappaus 1991.

Moskova 1991. Boris Jeltsin.

Nyt lähden hieman keskitty­mään Mihail Gorbatšovin aikakauteen Neuvosto­liitossa ja sukellan vähäksi aikaa siihen päätä huimaavaan tunnelmaan, joka tuli yhteis­kuntaan Gorbatšovin astuessaan maan johtajaksi. Tuon muutoksen olen kokenut itse ja henkilö­kohtaisesti.

Gorbatšov

Gorbatšovin aikakausi Neuvosto­liiton johtajana alkoi vuonna 1985, mutta hän oli vaikutta­massa maan poli­tiikkaan kommu­nistisen puolueen Keskus­komiteassa jo vuodesta 1971 alkaen. Vuonna 1979 Gorbatšov nousi Politbjyron vara­jäseneksi. Hän oli KGB:n johtajan Juri Andropovin suoje­luksessa.

11.03.1985
54-vuotias Mihail Gorbatšov valittiin yksi­mielisesti puolueen pää­sihteeriksi. Tämän viran haltija oli Neuvosto­liiton tosi­asiallinen ja ehdoton johtaja!

15.03.1990
Gorbatšov valittiin Neuvosto­liiton presi­dentiksi. Ensim­mäiseksi ja viimeiseksi Neuvosto­liiton historiassa.

25. joulukuuta 1991
Mihail Sergejevitš Gorbatšov erosi Neuvosto­liiton presidentin virasta Neuvosto­liiton lakkaamista koskevan sopimuksen alle­kirjoitta­misen jälkeen.

Eli Neuvosto­liiton johtajuus olikin aika lyhyt 1985 – 1991, mutta se aikakausi mullisti ei vain Neuvosto­liiton valtio­järjes­telmän, vaan heijastui myös maan ulko­puolelle.

Gorbatšovin avoimmuus- (glasnost) ja talouden uudistuksen (perestroika) politiikka toivat jähmetty­neeseen Neuvosto­liiton järjes­telmään uudet tuulet ja linjaukset. Avoimuus­poli­tiikalla Gosbatsov halusi tehdä maan hallinnosta läpinäkyvää ja lisätä keskustelua ja täällä tavalla saada kansalaiset tukemaan Peres­troikaa ja siinä hän onnistui.

Vaikea Oli Uskoa!

Mutta vaikea Neuvosto­liitossa oli yhtäkkiä uskoa kaikkeen tähän!

Me, ainakin minun sukupolveni, ja vielä nuorem­matkin olimme syntyneet, kasvaneet, käyneet koulumme, tehneet työtä ja siihen järjes­telmään tottuneet ja hyväksyimme sen säännöt!

Gorbatšovin toiminta oli ennen­näkemätöntä siinä totali­taarisessa yhteis­kunnassa, jossa elin.

Viisaammat tietävät kertoa, että

Totali­tarismi on diktatuurin äärimmäinen muoto. Totali­tarismi on poliittinen järjestelmä, jossa valtion valta ulottuu kaikkialle yhteis­kunnassa. Totali­tarismissa ei ole mieli­piteen­vapautta eikä sanan­vapautta ja kansalaisia hallitaan tiukan kurin ja pelon avulla.

Voin sanoa kokemuk­sestani, että se “tiukka kuri ja pelko” tehdä jotain väärin oli aina ali­tajunnassa. Ja nyt yhtäkkiä saattoikin ajatella, että on mahdollista lähteä vapaasti arvioimaan ja arvos­telemaan neuvosto­yhteis­kunnan sosiaalisia, taloudel­lisia ja muita ongelmia!?

Eli ainakin minussa oli vahva ennakko­luulo kaikkeen tapah­tumassa olevaan ja ajattelin mielessäni, että en menee niin halpaan, että arvos­telisin järjes­telmää!

Etenemme hidasti ja katsotaan mitä tapahtumaan tulee!

Sitten Rysähti

Olin jo Suomessa töissä siivoojana ja joka toinen viikonloppu matkustin junalla omaisteni luo viemään taloudel­lista apua. Junaliput silloin olivat halpoja. Ne ostettiin ruplilla. Yhtenä päivänä järkytyk­sekseni sain kuulla ja nähdä TV-uutisissa, että Neuvosto­liitossa oli tapahtunut vallan­kaappaus!

Huhut lähtivät liikkeelle: Neuvosto­liiton rajat saatetaan sulkea!?

Olin kovin peloissani! Kaikki omaiset ja lähi­sukulaiset olivat sillä puolen rajaa ja minä täällä Suomessa yksin moppia ahkerasti heiluttele­massa erään firman pää­kontto­rissa! Otin saman tien yhteyttä tyttäreeni. Samanlainen tunnelma oli siellä heilläkin. Että mitä nyt tapahtuu?

Pelkäsin, että Neuvosto­liitossa alkaa sisällis­sota

Seuraavana päivänä tyttäreni ja hänen miehensä oli määrä noutaa viisumi Suomeen Leningradin Suomen konsulaatin virastosta. Ehdotin heille, että jos saavat viisumit, niin kokeili­sivat lähteä viivyttä­mättä suoraan Lenin­gradista rajalle. Vävyllä kun oli sentään käytössä oma auto! He pääsivät rajan yli Lappeen­rantaan, jossa minä olin jo löytänyt tyttä­relleni työpaikan. Hän alkoi hoitamaan yksityi­sessä talossa vanhusta.

No, kuitenkin nopeasti selvisi, että vallan­kaappaus­yritys epäonnistui ja seuraukset olivatkin sitä luokkaa, että panivat pään pyörälle.

Kohta selvisi, että kaappaus­yrityksen aikana ja pian sen jälkeen itsenäis­tyivät Baltian maat ja Ukraina. Neuvosto­liitto hajoaa ja Venäjä saa presi­dentiksi Boris Jeltsinin…

Siinäpä sitä oli “uusia ja vapaita ajatuksia” meille, neuvosto­liitto­laisille, новое мнение!

Olivat ne tosi jännittäviä aikoja!

Tarina jatkuu…

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu