Elämäni Koulut. Osa 108. Kirja 1.

Lap­suus Ja Kou­lut Neu­vos­to­lii­tos­sa.

Hei, Ar­voi­sat “E­lä­mä­ni Kou­lut” -blo­gi­sar­jan lu­ki­jat ja kom­men­toi­jat ja ai­hees­ta kiin­nos­tu­neet!

Har­mit­ti, kun 300-si­vui­see­n “E­lä­mä­ni Kou­lut” jul­kais­tuun kir­jaa­n ei mah­tu­nut pal­jon ku­vi­a. Ku­vien kans­sa kir­jas­ta o­li­si tul­lut noin tu­hat si­vui­nen. Niin­pä pää­tin y­rit­tää jul­kais­ta muis­tel­ma­ni myös ku­vien ke­ra, nyt u­se­a­na pie­nem­pä­nä kir­ja­na.

Ensimmäinen osa

Elämäni Koulut. Osa 1. Lapsuus ja Koulut Neuvostoliitossa.
Näyte kirjasta täällä.

on nyt työs­tet­ty val­miik­si ja jul­kais­tu!

I­loit­sen täs­tä ko­vas­ti ja ha­lu­an ja­kaa­ i­lo­a Kans­san­ne!

Kau­nis kii­tos myös tääl­lä ko­ti­ken­täl­lä kan­nus­ta­neil­le, tu­ki­joil­le ja tek­ni­ses­ti aut­tajal­le!

Hakemisto Elämäni Koulut -sarjan kirjoituksiin löytyy tästä linkistä.

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu