Elämäni Koulut. Osa 109. Kolmas Kirja.

Hei, arvoisat blogini lukijat ja “Elämäni Koulut”-sarjan seuraajat!

Mi­nul­la on ilo ker­toa teille, et­tä kir­jan Osa 2 on val­mis­tu­nut ja tä­nään jul­kais­tu pie­ni­muo­toi­ses­sa sar­jas­sa “E­lä­mä­ni Kou­lut” O­sa 2. Täs­sä o­sas­sa ker­ron o­pis­ke­lus­ta­ni am­mat­ti­o­pis­tol­la Ar­kan­ge­lis­sa. Kir­jas­sa on e­nem­män ai­hee­seen liit­ty­vi­ä va­lo­ku­vi­a kuin “­pää­teoksessa”.

Var­si­nai­seen pää­te­ok­seen, jo­ka si­säl­tää­ E­lä­mäni Kou­lut -blo­gien kaik­ki teks­tit ei voi­nut oi­kein lait­taa ku­via, koska kir­jas­ta o­li­si tul­lut yli tuhat si­vua pak­su. Niinpä jul­kai­sen ku­vat sar­ja­na pie­nem­piä kirjoja.

Kirja on tä­nään jul­kais­tu ja sii­hen voi tu­tus­tua si­vulla.

https://www.bod.fi/kirjakauppa/elaemaeni-koulut-osa-2-viola-heistonen-9789528025443

Kir­jan ilmes­ty­mi­nen on tä­män vii­kon ilo­uu­ti­nen!

Toi­vo­tan oikein mu­ka­vaa­ al­ka­nut­ta viik­koa blo­gi­ni lu­ki­joil­le, kom­men­toi­jil­le ja kai­kille si­vul­leni pii­pah­ta­neil­le.

Hakemisto Elämäni Koulut -sarjan kirjoituksiin löytyy tästä linkistä.

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu