Elämäni Koulut. Osa 78. Oppaaksi Leningradiin.

Hабережная Kрасного флота. Punaisen laivaston rantakatu. Tämän kadun varrella oli Leningradin matkatoimisto.

Nyt kun Hatsinan pedagogisella opistolla suunnistus­harrastus oli loppumassa ja jäljelle jäivät vain nämä liikunnan eri lajien opetus­tunnit, niin suunnis­tus­harras­tuksen tilalle alkoi nyt pyrkiä ajatus oppaana toimimisesta. Siitä minulla oli jo Minskistä jonkin verran kokemusta.

Kun kävin miettimään, niin jo itse Hatsina oli tosi mielen­kiintoinen turisti­kohde. Lenin­gradkin houkut­teli, mutta se tuntui liian isolta palalta kuitenkin, vaikka Minskissä jo olin ehtinyt pyöritellä turisti­ryhmiä eri puolilta Neuvosto­liittoa!

Oppaalle Leningrad on aivan liian iso kohde hallitta­vaksi kokonai­suudessaan. On vain pinta­puolisesti osattava koko kaupunki ja sen lisäksi erikois­tuttava joihinkin kohtei­siin erityisesti.

Kunstkamera, Eremitaaši, Nevski prospekt, Venäläinen museo, Pavlovskin museo, Puškinin museo… Ja tämä on vain alku loputtoman pitkästä luette­losta kulttuuri­historialli­sesti erittäin merkit­täviä turisti­kohteita Lenin­gradin alueella.

Matkatoimisto

Sain tietää, että Hatsinaan oli perus­tettu matka­toimisto pari vuotta ennen muuttoani sinne ja että siellä oli jo toimivia oppaita. Piipahdin kerran matka­toimistoon tiedus­telemaan, että miten pääsisin oppaaksi? Minskissä suoritettu oppaan koulutus ei heille kelvannut ja ilman jatko­koulutusta ei ollut sinnekään asiaa. Ehkä toimistosta vihjasivat minulle mahdolli­suutta saada koulutusta Lenin­gradin matka­toimistolta.

Sen enempää miettimättä suunnistin tietenkin Lenin­gradiin ja kolkutin ovea silloiseen matka­toimistoon, joka sijaitsi osoitteessa Hабережная Kрасного флота 56 (nykyään Английская набережная в Санкт-Петербурге 50?). Mukanani minulla oli Minskistä todistus oppaan koulutuksesta ja ehkä kokemukses­takin eiväthän muuten olisi ottaneet minua huomioon mitenkään. Silloisessa järjes­telmässä dokumentti paperilla oli erittäin tärkeä. Venäläinen sanonta on:

Без бумажки, ты букашка.
Ilman dokumenttia, et ole mitään.

Oppaan Koulutus Leningradissa

Sain yllätyksekseni hyvän vastaan­oton ja sattuikin niin, että olivat juuri järjestämässä uutta koulutus­ryhmää ja pääsin kuin pääsinkin 240 tunnin koulutukseen.

Pääseminen koulutus­ryhmään ilman esi­karsintaa oli hieman yllätys mutta Minskin todistukset varmaan auttoivat. Käytännössä se tarkoitti, että koulutus olisi työviikon aikana iltaisin ja turisti­kohteisiin tutustuminen vapaa­päivinä tai kesä­loman aikana. Ilahduin tästä suuresti ja lähdin mukaan.

Taas tuli aika opiskella jotain uutta. Koulutus sisälsi historiaa, teoriaa ja tutus­tumista opetta­jien ohjauk­sessa tärkeim­piin Lenin­gradin nähtä­vyyksiin.

Se oli tosi mielen­kiintoista ja hienoa päästä tutus­tumaan esimerkiksi Eremi­taašiin, Venäläi­seen museoon, Kunst­kameraan ja vaikkapa Nevskij prospektin historiaan…

Tämä oli kaikki minulle uutta ja jotenkin eri­koista. Joskus ihmettelin, että miten onnistuinkin pääsemään tähän kaikkeen mukaan!?

Diplomityö

Jokaisen opis­kelijan piti koulutuksen päätteeksi tehdä jostain turisti­kohteesta tai aiheesta diplomityö. Taisi olla niin, että jokainen sai valita aiheeksi itsellensä mieluisan teeman.

Minä kun olin Minskissä hyvin perehtynyt Suuren isän­maallisen sodan (ВОВ / Великая Отечественная Война) tapahtumiin niin valitsin ja tein sota-aiheiseen diplomi­työn:

Этого забыть нельзя!
Tätä ei saa unohtaa!

Diplomi­työni hyväk­syttiin ja saman tien sain oikeuden toimia oppaana Lenin­gradissa. Vuosi oli 1975.

Tästä alkaen aloin toimia sivu­toimisesti oppaana Lenin­gradissa. Lenin­gradin matka­toimisto, Ленин­градское бюро путешествий и экскурсий, oli ensimmäinen koko Neuvosto­liitossa ja perustettu vuonna 1964. Toiminta oli siis jo vakiintu­nutta ja turisteja virtasi kaupunkiin eri puolilta Neuvosto­liittoa ja oppaita tarvittiin.

Tämäkin unelmani toteutui!
Tarina jatkuu…

Viola Heistonen 1952 Igomel.
Viola Heis­tonen 1952 Igomel.
Viola Heistonen 1978 Hatsina.
Viola Heis­tonen 1978 Hatsina.
Lupakortti Leningradin oppaana toimimiseen.
Lupakortti Lenin­gra­din op­paa­na toi­mi­mi­seen.
Lupakortti Leningradin oppaana toimimiseen.
Lu­pa­kort­ti Le­ning­ra­din op­paa­na toi­mi­mi­seen.
Lupakortti Leningradin oppaana toimimiseen.
Lu­pa­kort­ti Le­ning­ra­din op­paa­na toi­mi­mi­seen.
Leningradin matkatoimiston pääkonttori.
Le­ning­ra­din mat­ka­toi­mis­ton pää­kont­to­ri.
Punaisen laivaston rantakatu.
Pu­nai­sen lai­vas­ton ran­ta­ka­tu.

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu