Elämäni Koulut. Osa 85. Mitä Moskovassa Opetettiin?

Kommunismi voittaa! Inturistin Pääkonttori 1984. Moskova.

No, olin nyt sitten käynyt opissa Mosko­vassa Neuvosto­liiton minis­teri­neuvoston tasoi­sessa täyden­nys­koulutu­sinsti­tuutissa ja sen jälkeen saanut alimmaisen, kolmannen luokan, In­turistin oppaan luokituksen!

Oppiaineet

Mitä siellä opetettiin näkyy näistä venäjän­kieli­sistä doku­menteista. Tässä kuvat suomen­kielisin selityksin.

Kuvaa klikkaamalla sen saa suureksi.

Sivu 01

Todistus Inturistin koulutuksesta Moskovassa. Vuosi 1981.

 1. Todistus

Sivu 02

Todistus Inturistin koulutuksesta Moskovassa. Vuosi 1981.

 1. Todistus

Sivu 03

Todistus Inturistin koulutuksesta Moskovassa. Vuosi 1981.

 1. Informaation kerto­minen matkustus­työssä
  Teoria ja käytäntö
  Hyväksytty

 2. Ulkomaan­turismin talouden ja organi­soinnin perusteet
  Hyväksytty

 3. Allekirjoitus

 4. Painettu Moskovan seteli­painossa (Gosnak) vuonna 1980.

Sivu 04

Todistus Inturistin koulutuksesta Moskovassa. Vuosi 1981.

Toveri Jakonen, V. S. (Heistonen, Viola)
On suorittanut seuraavat aineet opetuksessa:

 1. Kommunistisen puolueen politiikan todelliset ongelmat 26:nnen puolue­kokouksen päätösten valossa.
  100 tuntia.
  Arvosana: erinomainen.

 2. Tietojen kertominen opastus-työssä
  Teoria ja käytäntö
  164 tuntia.
  Erinomainen.

 3. Vieras kieli (suomi)
  98 tuntia.
  Hyväksytty.

 4. On suorittanut päätös­työn (diplomi­työn)
  – aiheesta.
  Hyväksytty.

 5. Leima ja allekirjoitus.
  Rehtori
  Sihteeri
  Moskovassa 21. joulukuuta 1981.
  Rekisteri­numero 1120.

Sivu 05

Todistus Inturistin koulutuksesta Moskovassa. Vuosi 1981.

Todistus

Todistus, että Viola Heistonen on vapau­tettu työstä täydennys­koulu­tuksen ajaksi 21. syys­kuuta 1981 – 21. joulu­kuuta 1981.

 • Koulutus on
  suoritettu Inturistin koulutus­insti­tuutissa Moskovassa.

 • Teemana oli
  teoria ja käytäntö informaation jakamiseksi opastus-työssä.

Sivu 06

Todistus Inturistin koulutuksesta Moskovassa. Vuosi 1981.

Todistus

Sivu 07

Todistus Inturistin koulutuksesta Moskovassa. Vuosi 1981.

Instituutti

Neuvosto­liiton minis­teri­neuvos­ton ulko­maan­matkai­lua käsit­televän pää­osaston johta­jien ja asian­tunti­joiden täyden­nys­koulu­tuksen insti­tuutti

Sivu 08

Todistus Inturistin koulutuksesta Moskovassa. Vuosi 1981.

Takakansi

Pysähtyneisyyden Aika

Moskovan koulutuskeskuksessa kuulin ensim­mäistä kertaa Leniniä arvos­teltavan. Se teki vaikutuksen ja hämmäs­tytti minua mutta myös kertoi, että “ilmassa oli jotain”; jotkin muutoksen pyörre­tuulet olivat lähteneet liik­keelle. Joka tapauk­sessa tuohon kolmen kuu­kauden kurssiin sisältyi 100 tuntia XXVI puolue­kokouksen päätösten läpi­käymistä.

Aina puolue­kokouksen jälkeen sen päätök­sistä keskus­teltiin laajalti työ­paikoilla, näissä koulutus­tilaisuuk­sissa, TV:ssä ja lehdis­tössä. Kaikki­alla. Jokaisen puolue­kokouksen jälkeen meidän piti marssia eteenpäin sen linjan mukaan, joka oli päätetty.

Tämä tekstitetty video kertoo vuoden 1981 XXVI puolue­kokouksen tunnel­mista ja tapahtu­mista; siitä ilma­piiristä, joka vallitsi maassa; siitä vaiku­tuksesta, joka puolu­eella oli nuori­soon ja lapsiin. Näin jälki­käteen katsoen näkyy selvästi, että kokous oli suuri etu­käteen harjoi­teltu spektaak­keli pio­neerien esiintymi­sineen ja innosta­vine puheen­vuoroi­neen.

Tarina jatkuu…

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu