Elämäni Koulut. Osa 91. Näkemiin Inturist.

Hatsinan palatsin puisto.

Työurani Inturistin oppaana oli aika lyhyt. Ensim­mäinen syy siihen oli se, että asunto oli Hatsinassa ja silloin ei mitenkään onnistunut asunnon­vaihto Lenin­gradiin. Joskus pitkien matkojen opastuk­silta en päässyt yleisillä kulku­neuvoilla Hatsinaan ja taksi­kyydit olivat liian kalliita minulle, joten vara­yöpymiset olivat Ira-serkkuni tai peda­gogisen opiston ajoilta olevan työ­kaverini Tatjanan luona. Niin ei voinut pitkään jatkua!

Ja vielä sekin, että tulin tähän ammattiin “liian myöhään”. Ikä alkoi painaa. Työ vaati jatkuvia “äkki­lähtöjä”. – Illalla saatettiin soittaa, että aamulla on viikon keikka jonnekin Kiovaan.

Mutta venäläinen sanonta on:

Лучше поздно, чем никогда.
Parempi myöhään kuin ei milloinkaan!

Työ vaati henkistä ja fyysistä kestä­mistä. Jatkuvasti piti olla ajan tasalla teemasta, joka vaihtui opastuk­sesta toiseen. Lopulta alkoi tuntua, että liian ison kuorman otin harteil­leni!

Oppaana sain tutustua moneen kiintoisaan kohtee­seen Neuvosto­liitossa niin Valko­venäjällä kuin nyt täällä Lenin­gradin suunnalla. Kaikkiin arvokkaisiin kulttuuri­aarteisiin sain tutustua henkilö­kohtai­sesti ja sitten esitellä ne turis­teille.

Ja olivathan nämä opastus­vuodet minulle
Oppia ikä kaikki!

Jätin Inturistin ja olin töissä vielä pari vuotta Pulkovskaja-hotellin asiakas­palvelussa (Бюро обслуживания). Tästä työstä käsin tein vielä muutaman opastus­keikan kunnes yllättävän käänteen seurauksena tarjoutui uusi työpaikka Hatsinassa.

Lasten ja Nuorten Urheilukoulu Hatsinassa

Kerran joltain reissulta tullessa körötin väsyneenä bussilla Lening­radista Hatsinaan ja taisin valittaa kanssa­matkus­tajalle työni raskautta. Sattu­moisin kuulo­matkan päässä oli silloin hyvinkin kuuluisan Lasten ja Nuorten Luistelu­koulun johtaja. Olimme vanhoja tuttuja. Valitin hänellekin, kuinka väsynyt olen näihin pitkiin matkoihin, vaikka ne ovatkin mielen­kiintoisia.

Hän kertoi, että parhail­laan heillä Luistelu­koulussa on vapaana koulutuspäällikön ja valmentajan paikka (Завуч – заведующий учебной частью). Hän tunsi minun kolutukseni ja siltä seiso­malta tarjosi minulle tuota työpaikkaa.

No minä lupasin miettiä ja ilmoittaa. Niinpä jo seuraa­vana päivänä! irti­sanouduin Lenin­gradin Pulkovs­kaja-hotellin palvelu­toimistosta ja maalis­kuussa 1984 pääsin aloitta­maan työni Hatsinan Luistelu­koulussa vara­johtajana.

Työtodistu / Virkakirja.
Työ­to­dis­tus / Vir­ka­kir­ja.

Leningradin alueellisen neuvoston vapaaehtoisen urheiluseuran Spartakin päätöksellä minut hyväksyttiin 12.3.1984 “СДЮШОР” / SDYUSHOR – olympiavarannon lasten ja nuorten luistelukoulun koulutuspäälliköksi Hatsinassa.

Stadionilla oli pieni toimisto ja samassa rakennuk­sessa puku­huoneet luisteli­joille niin tytöille kuin pojille.

Oli kevät. Jäät olivat sulamassa ja kesä tulossa, joten aloitin työn keräämällä ryhmän nuoria luisteli­joita seuraavaa talvi­kautta 1984 – 1985 varten.

Syksyllä sitten laitoin luistimet jalkaan – pitkästä aikaa! – ja aloin opettamaan näitä pieniä luisteli­joita “luisteli­jan uralle”. Samalla sain muistella oman luistelu-urani alkua kaukana menneisyydessä ja kaukana pohjoi­sessa pomorien kaupun­gissa Arkan­gelissa.

Tämä työ tuntuikin tosi kodik­kaalta verrattuna edellisiin “opas­kierros”-vuosiin. Nyt sain lähteä töihin rauhalli­sesti koti­kynnykseltä Gagarinan kadulta muutaman sadan metrin päähän Urheilu­seura Spartak’in stadionille.

Nyt minulla oli enemmän vapaa-aikaa ja mahdolli­suus tavata enemmän suku­laisia ja viettää aikaa lähi­omaisteni kanssa.

Tarina jatkuu…

Hotelli Pulkovskaja.
Ho­tel­li Pul­kovs­ka­ja.
Hotelli Pulkovskaja.
Hotelli Pulkovskaja
.
Työtodistu / Virkakirja. Erityismaininta hyvästä työstä Pulkovskaja hotellin palvelutiskillä.
Työ­to­dis­tus / Vir­ka­kir­ja. E­ri­tyis­mai­nin­ta hy­väs­tä työs­tä Pul­kovs­ka­ja ho­tel­lin pal­ve­lu­tis­kil­lä.
Vi­o­la Ar­kan­ge­lis­sa 1953. Ja­las­sa en­sim­mäi­set luis­ti­met.
Vi­o­la Ar­kan­ge­lis­sa 1953. Ja­las­sa en­sim­mäi­set luis­ti­met.
Viola Arkangelissa 1952 - 1953. Ensimmäiset luistimet jalassa.
Vi­o­la Ar­kan­ge­lis­sa 1952 – 1953. En­sim­mäi­set luis­ti­met ja­las­sa.
Työtodistu / Virkakirja. Viola otettiin töihin kolulutuspäälliköksi Lasten ja nuorten olympiareservin luistelukouluun.
Työ­to­dis­tus / Vir­ka­kir­ja. Vi­o­la o­tet­tiin töi­hin ko­lu­lu­tus­pääl­li­kök­si Las­ten ja nuor­ten o­lym­pi­a­re­ser­vin luis­te­lu­kou­luun.
Stadion Spartak. Hatsina.
Sta­di­on S­par­tak. Hat­si­na.

 

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu