Elämäni Koulut. Osa 96. Lempi Tirranen Ja Ivan Krjokshin.

Heistosia ja Tirrasia Igomelissä 1950-luvun alkupuolella. Oikealta vasemmalle: Hilda Tirranen, Kolja Krokshin, Koljan äiti Lempi Tirranen, Varpu Tirranen, Lempi Heistonen, Lempin tytär Valja, Lyyti Heistonen, Hilma-Maria Heistonen, Hilman Lyytin ja Maljan isäSimo Heistonen, Aune Amalia Heistonen.

Lempi oli Tirrasten sisaruk­sista nuorin, lapsuuteni leikki­kaverin Lilja Klimovan äiti. Lempi ja hänen sisarensa Hilda kulkivat aina joukossamme ja he muutenkin sitten aina olivat kahdestaan yhdessä. Hilda oli jäänyt vanhaksi piiaksi, niin kuin olivat minun tätini Lyyti ja Amaliakin, koska sulhaset joutuivat sotaan ja sinne jäivät.

Lempin ensimmäisen miehen, Klimovan, kohtalosta en tiedä.

Ivan Krjokshin

Kun sittemmin siirto­laisina, 1949 – 1953 (1953 = Stalinin kuolema), me, Tirraset ja Heistoset, asuimme yhdessä muitten inkeri­läisten kanssa Pihkovan alueella Igomelissa sinne yllättäen saapui suomea puhuva inkeri­läinen Ivan Krjokshin.

Muistan kuinka säälien katselin tuota partaista ja likaista ryysyläistä, joka repalei­sissa vaatteissa ja huopatossut jalassa tuli kävellen kyläämme maaliskuun loska­kelillä.

Hän oli ollut vankilassa 10 vuotta ja selvinnyt sieltä hengissä. Sen jälkeen hän alkoi etsiä Inkeristä karko­tettuja inkerin­suomalaisia ja lopulta päätyi “meidän kyläämme” Igomeliin. Tietenkin hänet otettiin joukkoon. Hän sai heti työtä ja alkoi elpyä uuteen elämään.

Lempi Avioituu

Täytyy sanoa, että Lempi Tirranen oli aika viehättävä nainen. En muista hänen ikäänsä silloin Igomelissä mutta pian siellä huomattiin, että hän otti suojiinsa Ivan Krjokshinin.

Kohta hääkellot soivat Igomelissä! Lempi Tirranen ja Ivan Krjokshin avioituvat!

En muista heidän häitään, mutta se on jäänyt mieleen, kun heille syntyi poika Igomelissä, Kolja, niin olin tosi ylpeä, että minut kutsuttiin kummi-tädiksi. Venäjällä sanotaankin Крёсная мама – Kummi-äiti.

Kolja kastettiin usko­nnollisin menoin. Se tapahtui Igomilin kylän syrjäisessä talossa. Kaikki piti tehdä salaa. Verhot vedettiin ikkunoihin ja ulkona oli vartija siltä varalta, että viran­omaiset tulisivat paikalle.

Sodan päättymisen jälkeenkin vuosina 1947 – 1950 Lempi ja Hilda asuivat yhdessä ja vieläpä sittenkin, kun Lempi oli avioitunut Ivan Krjokshinin kanssa. Siinä vaiheessa he olivat jo muuttaneet Bolshevon kylään Siverskaan.

Lilja

Siellä he kaikki asuivat samassa vanhassa oma­koti­talossa: Lempi ja Ivan Krjokshin, heidän ainoa lapsensa Kolja ja Hilda Tirranen sekä Lempin tytär Lilja.

Lilja oli jo päättänyt opinnot ja oli nyt kylä­lääkärinä samaisessa Bolshevon kylässä. Kolja oli syntynyt Igomelissä.

Lilja avioitui ja muutti kerros­talo­asuntoon. Jossain vaiheessa Lempi jäi leskeksi ja hän muutti sisarensa Hildan kanssa asumaan tyttärensä Liljan luo hoitamaan tämän lapsia ja kotia. Täällä he asuivat elämänsä loppuun asti.

Niinpä Heistosen suvun jälkeläisiä, Liljan sukuhaara, löytyy nyt Leningradin alueella Hatsinan piirissä. – Ja Hatshinahan sijaitsee Keskellä Inkerin maata!

Edessä Ivan Krokshin ja Lempi Tirranen, takana Hilda Tirranen ja Lempin tytär Lilja Klimova. Vuosi 1960-luvulla Igomelissä.
E­des­sä I­van K­roks­hin ja Lem­pi Tir­ra­nen, ta­ka­na Hil­da Tir­ra­nen ja Lem­pin ty­tär Lil­ja K­li­mo­va. Vuo­si 1960-lu­vul­la I­go­me­lis­sä.
Igomel 1950-luvun alkupuoli. Heistosia ja Tirrasia. Takana oikealla Ivan Krokshin ja hänen edessään Lempi Tirranen. Lempin vieressä vasemmalla puolen Hilda Tirranen. Alarivi vasemmalta: Lilja Klimova, Tolja Heistonen, Viola Heistonen.
I­go­mel 1950-lu­vun al­ku­puo­li. Heis­to­si­a ja Tir­ra­si­a. Ta­ka­na oi­ke­al­la I­van K­roks­hin ja hä­nen e­des­sään Lem­pi Tir­ra­nen. Lem­pin vie­res­sä va­sem­mal­la puo­len Hil­da Tir­ra­nen. A­la­ri­vi va­sem­mal­ta: Lil­ja K­li­mo­va, Tol­ja Heis­to­nen, Vi­o­la Heis­to­nen.
Heistosia ja Tirrasia Igomelissä 1950-luvun alkupuolella. Oikealta vasemmalle: Hilda Tirranen, Kolja Krokshin, Koljan äiti Lempi Tirranen, Varpu Tirranen, Lempi Heistonen, Lempin tytär Valja, Lyyti Heistonen, Hilma-Maria Heistonen, Hilman Lyytin ja Maljan isäSimo Heistonen, Aune Amalia Heistonen.
Heis­to­si­a ja Tir­ra­si­a I­go­me­lis­sä 1950-lu­vun al­ku­puo­lel­la. Oi­ke­al­ta va­sem­mal­le: Hil­da Tir­ra­nen, Kol­ja K­roks­hin, Kol­jan äi­ti Lem­pi Tir­ra­nen, Var­pu Tir­ra­nen, Lem­pi Heis­to­nen, Lem­pin ty­tär Val­ja, Lyy­ti Heis­to­nen, Hil­ma-Ma­ri­a Heis­to­nen, Hil­man Lyy­tin ja Mal­jan i­sä­Si­mo Heis­to­nen, Au­ne A­ma­li­a Heis­to­nen.
Vuosi 1970-luvun loppupuoli, kun Viola oli oppaana. Leningrad. Vasemmalta Lilja Klimova, Lempi Tirrasen poika Nikolai Krokshin, AnniHeistosen tytär Niina Afanasiva, Viola Heistonen. Huomaa takana oikealla "KGB:n mies" tarkkailemassa.
Vuo­si 1970-lu­vun lop­pu­puo­li, kun Vi­o­la o­li op­paa­na. Le­ning­rad. Va­sem­mal­ta Lil­ja K­li­mo­va, Lem­pi Tir­ra­sen poi­ka Ni­ko­lai K­roks­hin, An­ni­Heis­to­sen ty­tär Nii­na A­fa­na­si­va, Vi­o­la Heis­to­nen. Huo­maa ta­ka­na oi­ke­al­la ”KGB:n mies” tark­kai­le­mas­sa.

 

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu