Ju­nal­la Pie­ta­riin — Taas Uu­si Lu­paus

 

Ter­ve­tu­loa ju­na­mat­kal­le
Tervetuloa ju­nal­la Pie­ta­riin

Неi, pi­an taas pää­see Al­leg­ro-ju­nal­la Pie­ta­riin!

Uu­ti­set lu­paa­vat ju­nayh­teyk­siä

Näin uu­ti­soi­vat ve­nä­li­set uutis­toi­mis­tot Tass ja Ria No­vos­ti. Uu­dis­toi­mis­to­jen mu­kaan ko­ro­na­vi­ruk­sen vas­tai­nen krii­si­kes­kus ker­toi, et­tä 12. jou­lu­kuu­ta al­ka­en Al­leg­ro-ju­na al­kaa kul­jet­taa mat­kus­ta­jia Pie­ta­rin ja Hel­sin­gin vä­lil­lä.

Ve­nä­jän rau­ta­tie­yh­tiö RZD:n hen­ki­lö­lii­ken­teen joh­ta­ja Ni­ko­lai Kos­ten­ko ker­toi rau­ta­tei­den Gu­dok-leh­des­sä lo­ka­kuus­sa, et­tä alus­ta­van so­pi­muk­sen mu­kaan Al­leg­ro-lii­ken­ne al­kai­si uu­des­taan 12. jou­lu­kuu­ta.

VR ei kom­men­toi asi­aa, vaan odot­taa vi­ral­lis­ta tie­toa Ve­nä­jäl­tä, VR:n Ve­nä­jän lii­ken­teen joh­ta­ja Vik­to­ria Hur­ri to­te­si. Näin siis, vi­ral­li­nen Suo­mi!

Mut­ta sa­no­ma­leh­det ovat jo liik­keel­lä! Suo­mes­sa asi­as­ta uu­ti­soi­vat en­sin Il­ta­leh­ti ja Hel­sin­gin Sa­no­mat. Ja tä­nään, 18.11.2021, Uu­tis­vuok­ses­sa Ter­hi Kin­nu­nen kir­joit­taa ot­si­kol­la

“Ve­nä­läi­set Uu­dis­toi­mis­tot: Al­leg­ro-ju­nat liik­keel­le jou­lu­kuus­sa”

P.S.
Näi­tä lu­pauk­sia Suo­men ja Ve­nä­jän vä­li­ses­tä ju­na­lii­ken­tees­tä olem­me jo kuul­leet niin mon­ta ker­taa …

To­teu­tu­mat­to­mia Ju­nayh­teyk­siä jo vuo­des­ta 2011 al­ka­en

On­ko Mik­kel­liin mä­ni­jöi­tä …
On­ko Mik­kel­liin mä­ni­jöi­tä …

Olen­han täl­lä­kin pals­tal­la hai­kail­lut ju­nayh­teyk­sien pe­rään jo ai­na­kin vuo­des­ta 2011 al­ka­en.

Ot­tei­ta blo­gi-kir­joi­tuk­sis­ta­ni:

 1. 21.12.2011 – Al­leg­ro ju­na hyy­tyi Ve­nä­jän ra­jal­le

  … Al­leg­ro ju­na hyy­tyi Ve­nä­jän ra­jal­le … kym­me­ni­sen ki­lo­met­riä Ve­nä­jän puo­lel­la … ve­nä­läi­nen ve­tu­ri hi­na­si Al­leg­ron Pie­ta­riin..

 2. 07.12.2012 – Jo­en­suu – Pet­ros­koi ju­nayh­teys

  … En­sim­mäi­nen ju­na läh­tee Pet­ros­kois­ta 28. jou­lu­kuu­ta ja li­put ovat jo myyn­nis­sä … Jos tu­lee ky­syn­tää, niin sään­nöl­li­nen lii­ken­ne aloi­te­taan vuon­na 2015, kir­joit­taa niin “Ve­nä­jän Ää­ni” kuin myös “Ve­nä­jän Rau­ta­tiet”.

 3. 12.05.2013 – Imat­ran ja Pie­ta­rin vä­li­sen hen­ki­lö­ju­nan kis­kot ei­vät vie­lä­kään ko­li­se.

  — Odo­tim­me mil­loin hen­ki­lö­ju­na ve­nä­läis­ten tu­ris­tei­neen Pie­ta­ris­ta saa­puu höy­ry­ten Imat­ral­le..? Sil­loin oli­vat par­haat ajat sil­le lii­ken­teel­le … Vi­ra­no­mais­ten lu­pauk­sia tu­li toi­nen toi­sen­sa jäl­keen, mut­ta lii­ken­ne ei to­teu­tu­nut …

 4. 09.02.2014 – Samp­pan­jaa ja juh­la­ju­nia

  … Vuon­na 2014 lii­ken­ne to­teu­tui vain juh­la­ju­nien muo­dos­sa ja vain kor­keim­mil­le vi­ra­no­mai­sil­le … Ei sen enem­pää! … Kyl­lä se van­ha Kar­ja­lan rau­ta­tie ja myös sen si­vu­rai­de Ant­re­as­ta (Ka­me­no­gorsk) Imat­ral­le on ruos­tu­mas­sa var­mas­ti täs­tä­kin eteen­päin. Ra­ta, jo­ka on kul­jet­ta­nut tu­ris­te­ja vuo­des­ta 1892 al­ka­en Pie­ta­ris­ta Imat­ral­le!

 5. 12.07.2015 – Ju­na­lii­ken­ne Imat­ra Pie­ta­ri

  … Vuon­na 2015 vie­lä oli toi­voa — ”Ju­na­lii­ken­teen aloi­tus Ve­nä­jän suun­taan ete­nee, kir­joit­ti Imat­ra­lai­nen

  1. ja 5. hei­nä­kuu­ta 2015 (Tui­ja Hort­ta­nai­nen) … Ai­na. Ai­na se vain ete­ni ja ete­ni …
 6. 17.02.2017 – Ju­na Imat­ral­ta Vii­pu­riin

  … vuon­na 2017 muut­tui hie­man suun­ta. Nyt haa­vei­lim­me ju­nas­ta “Imat­ral­ta Vii­pu­riin..”! … Ei­pä se­kään on­nis­tu­nut!

 7. 21.08.2017 – An­ne Ber­ner! Lai­ta Ju­na Kul­ke­maan Imat­ral­ta Pie­ta­riin

  … Ei aut­ta­nut edes kor­kea-arvoinen  lii­ken­ne­mi­nis­te­ri An­ne Ber­ner! …, mut­ta toi­voa on! Ber­ner lu­pa­si sil­loin, et­tä rau­ta­tei­den hen­ki­lö­lii­ken­ne ava­taan kil­pai­lul­le vuo­teen 2026 men­nes­sä … No, ei täs­sä enää pit­kä ai­ka ole tuon­ne ja mi­ten sit­ten se seu­raa­va mi­nis­te­ri suh­tau­tuu sii­hen..? … Ai­ka näyt­tää!

Mu­ka­vaa ja tur­val­lis­ta Ju­na­mat­kaa jou­lun- ja uu­den vuo­den viet­toon kai­kil­le riip­pu­mat­ta suun­nas­ta!

+5
viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu