Vihreät tyytyväisiä mediaan, perussuomalaiset pettyneitä

e2:n tuoreen tutkimuksen mukaan 38 prosenttia suomalaisista on menettänyt luottamuksensa perinteiseen mediaan. Lukema on hätkähdyttävän suuri: neljä kymmenestä suhtautuu epäillen journalistisiin sisältöihin.

Väittämä oli osa laajaa kyselytutkimustamme, jossa kartoitettiin kansalaisten asenteita esimerkiksi demokratian toimivuuteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyen.

Merkittävimmät erot vastaajaryhmien välillä liittyvät arvopohjaan ja puoluetaustaan. Erittäin arvokonservatiiveista 65 prosenttia on väittämän kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Erittäin arvoliberaaleista väittämään yhtyy vain runsas 20 prosenttia.

Puoluetaustan mukaan selvimmin erottuvat perussuomalaiset (71%), eduskunnan ulkopuolisten puolueiden kannattajat (73%) sekä ne, jotka eivät äänestä vaaleissa lainkaan (58%). Vihreiden ja RKP:n kannattajat luottavat mediaan eniten. Muiden eduskuntapuolueiden kannattajista reilut 30 prosenttia on menettänyt luottamuksensa mediaan. 

Hyvätuloiset ja korkeasti koulutetut luottavat tiedotusvälineisiin enemmän kuin pienituloiset ja ammatti- tai peruskoulun käyneet. Kaikkein eniten mediaan luottaa yliopistokoulutuksen saanut vihreä. Perussuomalaisten kohdalla koulutus ei vaikuta asenteisiin samalla tavoin kuin muissa puolueissa, sillä heidän kohdallaan epäluottamus on vahvinta korkeasti koulutetuilla.   

Mielenkiintoista on myös se, että luottamus mediaan on yhteydessä vastaajien maahanmuutto- sekä ilmastomuutoskäsityksiin. Koko kyselyaineiston pohjalta (39 väittämää) tehty tilastollinen analyysi osoittaa, että mediaan luottamuksensa menettäneet suhtautuvat keskimääräistä kielteisemmin maahanmuuttoon ja pitävät ilmastonmuutospuheita vahvasti liioiteltuina.

Vihreät ja perussuomalaiset ovat näistä kysymyksistä täysin päinvastaista mieltä. Näiden puolueiden kohdalla luottamus mediaan kietoutuu mielenkiintoisella tavalla puolueiden kärkiteemoihin.

Perussuomalaisten epäluottamus liittyy erityisesti maahanmuuttoon ja ympäristökysymyksiin. Monet puolueen kannattajista kokevat, ettei media käsittele aiheita tasapuolisesti. Vihreiden tyytyväisyys tiedotusvälineisiin viittaa puolestaan siihen, että niin maahanmuuttoa kuin muitakin teemoja käsitellään puolueen kannattajien mielestä melko asiallisesti.

Muiden puolueiden kohdalla epäluottamusta selittävät todennäköisesti toimituksissa lisääntynyt kiire ja verkon nopeat julkaisuaikataulut. Juttuja kirjoitetaan ja julkaistaan nopeasti, jolloin virheiden mahdollisuus kasvaa. Lisäksi internet on tehnyt virheet näkyvämmiksi – sosiaalisessa mediassa toimittajien virheisiin tartutaan hanakasti.  

Maahanmuuttoon ja yhteiskunnalliseen tyytyväisyyteen liittyviä väittämiä on analysoitu tarkemmin 21. kesäkuuta julkaistavassa raportissamme Kenen mitta on täysi? Tutkimus yhteiskunnallisesta ilmapiiristä Suomessa.

vipepister

Kirjoittaja työskentelee tutkijana e2-ajatuspajassa. <a href="http://e2.fi/" title="http://e2.fi/">http://e2.fi/</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu