Onko valtakunnansyyttäjä syyllistynyt rikokseen Räsästä kohtaan?

Pyydän lukemaan koko jutun, jotta otsikon lyhyys ei johda ajattelemaan, että kyse olisi vain valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisesta.

Kyse on valtionsyyttäjä Anu Mantilasta ja esimiehen roolissa olevasta valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisesta.

Muita loukkaavista puheista kiinni ottavat valtakunnansyyttäjä Toiviainen ja valtionsyyttäjä Mantila ovat itse saattaneet syyllistyä rikokseen Päivi Räsästä kohtaan.

Virheet syyttäjälaitoksen  tiedotteessa, joita syyttäjät eivät suostuneet korjaamaan

Syyttäjälaitoksen tiedotteessa 29.4.2021 sanotaan koskien Stillerin radio-ohjelmaa:

”Räsäsen näkemyksen mukaan homoseksuaalit eivät myöskään ole Jumalan luotuja kuten heteroseksuaalit.”

— Jos Päivi Räsänen olisi sanonut noin, rangaistus siitä varmaan kuuluisikin tulla. Siinähän hän pitäisi homoja joinain sekasikiöinä ja alempiarvoisina. Mutta hän ei sanonut sillä tavalla, vaan hän sanoi näin,  Mitä Jeesus ajatteli homoista, Stillerin ohjelma, nauhan kohdasta 39 minuuttia eteenpäin:

Räsänen (purettu sanatarkasti nauhalta): ”Kun kysyt tästä geeniperinnöstä, niin mun mielestä se on ihan selkeä asia, että Jumala ei alun perin luonut ihmistä homoseksuaaliksi vaan heteroseksuaaliksi. Hän loi miehen ja naisen ja tarkoitti avioliiton näiden kahden välille. Ja selkeästi se on Jumalan tahdon vastaista ja syntiä, jos ollaan jossain muussa seksuaalisessa suhteessa.”

On täysin eri asia sanoa, että homot eivät ole Jumalan luotuja kuin sanoa, että homous (homoseksuaalinen käyttäytyminen) ei ole Jumalan luomaa. Sen voi jokainen kristillisessä maassa kasvanut ymmärtää.

Valtionsyyttäjä Anu Mantila on oletukseni mukaan pääosin vastuussa tiedotteesta. Toiviaisen vastuu saattaisi olla jonkinlaista avunantajan vastuuta, kun hän laiminlöi viraston päällikkönä puuttua alaistensa toimintaan.

Virheitä voi tapahtua, mutta kun virheestä on ilmoitettu Nurmisen kantelussa ja ei suostuttu korjaamaan, teko on tahallinen. Toisen puheita tulisi siteerata juuri siinä muodossa, kuin tämä sanoi. Onhan se aika raskasta väittää tuolla tavalla, kuin syyttäjälaitoksen tiedotteessa yhä lukee. Viime kädessä käräjäoikeus päättäisi, syyllistyivätkö syyttäjät kunnianloukkaukseen tai virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Olen selostanut tämän asian TV7:n Isännän pöydässä -ohjelmassa, joka tuli ulos perjantaina 14.1.2022 klo 20. Räsäsen syyteasiaa koskeva osio alkaa noin kohdasta 15 minuuttia alusta lukien.

Mikä on syyttäjien perustelu passiivisuudelle?

Mantila: Tiedote on osa vireillä olevaa rikosasiaa ja siksi siihen ei oteta nyt kantaa.

Nurmisen mukaan rikosasia ei edellytä tiedotetta. Tiedottaminen on yksipuolista ja syyttäjälaitoksen sivuilla ei vastineita edes julkaista. Oikeudenkäynnissä taas on kaksi asianosaista ja virheitä voi tapahtua, mutta vastapuoli pääse lausumaan niistä.

Oikean sisällön selvittäminen ei olisi kestänyt kuin 10 minuuttia. Kyseinen osuus Stillerin ohjelmasta on vähän yli 3 minuuttia.

Tekoja tulee arvioida näiden rikossäännösten valossa

Vain käräjäoikeus voi päättää, syyllistyivätkö syyttäjät rikokseen. Jokainen voi arvioida asiaa itsekin.
Rikoslaki 24 luku 9 §
Kunnianloukkaus
Joka
1) esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka
2) muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla halventaa toista,
on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon.

Rikoslaki 40 luku 9 §

Virkavelvollisuuden rikkominen

(1 mom) Jos virkamies virkaansa toimittaessaan tahallaan muulla kuin edellä tässä luvussa tai 11 luvun 9 a §:ssä säädetyllä tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava virkavelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

 

 

 

+7
eskotnurminen
Sitoutumaton

Varatuomari. Ollut pankkialalla 30 vuotta (1987 - 2016).
Olen 58-vuotias.
Vuonna 2016 alkaneen nousukauden huippu saavutettiin jo 2018. Sinä aikanakin käytännössä joka vuosi otettiin uutta velkaa.
Realismia on, että nykymenon jatkuessa Suomi ei lyhennä velkaansa ollenkaan, vaan tulee ylittämään EU:n 60 %:n rajan.
Ekonomistit ovat useamman kerran nytkin ennen syksyn 2018 budjettiriihtä sanoneet, että nyt on aika kerätä puskureita. Se tarkoittaa velan lyhentämistä. Mutta puuttuu poliittinen rohkeus tehdä tarvittavat päätökset.
Valtionvelkaa tulisi lyhentää neljä miljardia vuodessa.
Suomi ei tullut eikä tule kuntoon kuin solidaarisuudella, jossa kaikki laitetaan maksamaan. Se tarkoittaa ennen kaikkea niitä, joilla on maksukykyä. Osingot kattavammin verolle ym. Solidaarisuus tarkoittaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Se ei toteudu, jos jokainen ajaa puolueensa etua. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on paras lääke torjumaan syrjäytymistä ja eriarvoistumista.
Ajatuksiani voit lukea näistä Puheenvuoro-kirjoituksista, aiheina: valtion velka, sijoittamisen verotus, sisäilmaongelmat, sote, hävittäjähankinta, opiskelurauha kouluihin, työkyvyttömyyseläkeratkaisut, sokerivero, maahanmuuttajien sosiaaliturva voisi olla alempi alkuun; keinoista estää nettisaalistusta (Oulun ja Helsingin tapaukset).
Vain solidaarisuudella voidaan ratkaista Suomen haasteet: sairaiden hoito, vanhusten huolto, nuorten syrjäytyminen, työttömyys, koulutus, energian saatavuus ja hinta, ilmastonmuutos, köyhyys, valtion velka, sekä alueiden kehityserot.
Sisäilmaongelmiin olen ehdottanut uutta virkaa: sisäilmavaltuutettu. Nämä ongelmat koskettavat jopa 800.000:ta ihmistä.
Tasoristeykset: puomit 200.000 euroa per risteys. Vaarallisimpien 140 risteyksen puomittaminen maksaisi 28 miljoonaa eli ei liian paljon.
esko.t.nurminen at gmail.com

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu